Gå direkt till innehåll
Möjligt för krisdrabbade branscher att få sänkt lokalhyra

Pressmeddelande -

Möjligt för krisdrabbade branscher att få sänkt lokalhyra

Socialdemokraterna, Liberalerna och Moderaterna har gjort upp om ytterligare ett stödpaket. Malmö stad går nu vidare med nya åtgärder för att hjälpa näringslivet att klara krisen i coronavirusets spår. Det blir nu möjligt att få sänkt lokalhyra hos kommunala hyresvärdar, möjlighet till butiksförsäljning och takeaway-mat utomhus samt fri medlemsavgift i Malmö Citysamverkan.

Många aktörer i besöksnäringen, serveringar och butiker kämpar för att överleva ekonomiskt.

Som stöd i en påfrestande situation har flera hjälppaket till näringslivet presenterats av både regeringen med samarbetspartier och från Malmös Socialdemokratiska och Liberala kommunledning tillsammans med Moderaterna.

Regeringen meddelade den 26 mars att man i sin kommande ändringsbudget inför ett ekonomiskt stöd för att tillfälligt rabattera lokalhyran för utsatta branscher. Stödet innebär att den hyresvärd som sänker lokalhyran för hyresgäster i utsatta branscher kan söka ekonomisk kompensation för det från staten.

Det är ännu oklart om stödet även gäller lokaler med en kommun som hyresvärd. Malmö stad låter likväl, i väntan på klargörande, kommunala hyresvärdar erbjuda sänkt lokalhyra i kommersiella lokaler. Möjligheten till hyressänkning gäller i krisdrabbade branscher efter individuell bedömning och ska ske efter affärsmässiga principer.

Motsvarande möjlighet till tillfälligt sänkt hyra ges verksamheter i kommunala bostadsbolaget MKB:s kommersiella lokaler.

Socialdemokraterna, Liberalerna och Moderaterna har även kommit fram till andra stödåtgärder för näringslivet. Det nya stödpaketet består av:

• Möjlighet för hyresgäster hos kommunala hyresvärdar att tillfälligt sänka sin månadshyra för kommersiella lokaler.

• Tillåtelse för alla butiker till utökad försäljning utanför butiken utan att betala avgift till kommunen. Det blir även möjligt att ordna avhämtning för takeaway-mat utanför en restauranglokal. Fortfarande måste ansökan om tillstånd göras hos polisen.

• Butikerna och serveringarna som är medlemmar i Citysamverkan slipper betala sin medlemsavgift för andra halvåret år 2020. Istället skjuter kommunen till motsvarande belopp. För kommunen innebär det en sammanlagd utgift på 885 000 kronor. För den enskilda butiken innebär det en besparing på 1700-13000 kronor.

Tidigare har kommunledningen tillsammans med Moderaterna presenterat stöd om frysta lokalhyror i kommunens fastigheter och möjlighet till anstånd med hyran. Drygt 500 restauranger har också fått möjlighet till att skjuta upp hyran för sina uteserveringar och betalning av tillsynsavgifter. Reglerna för färdtjänst har också ändrats till att tillåta ensamresor.

– Många arbetar nu intensivt för att skydda liv och hälsa. Samtidigt krävs massiva insatser för att dämpa den ekonomiska kris som slår hårt mot både enskilda och mot samhället i stort. Det kräver mycket av alla. Malmös arbetsmarknad är viktig inte bara för Malmöborna utan för hela regionen och landet. Staden kan inte ensam rädda alla företag som ser marknaden tillfälligt försvinna, men vi ska göra allt vi kan för att så många som möjligt ska ta sig igenom krisen. Det handlar om att stötta jobb och verksamheter som på olika sätt gör staden till en attraktiv plats att leva och verka i, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande.

– På grund av coronapandemin är tusentals jobb och många företagares livsverk i vår stad hotade. De åtgärder vi nu presenterar är tillsammans med tidigare beslutade åtgärder ett viktigt stöd, men det kommer behövas mer. Vår dialog med företagen fortskrider och vi arbetar hela tiden med att hitta sätt som vi kan underlätta för Malmös näringsliv som kämpar för att överleva i denna svåra tid, säger Roko Kursar (L), kommunstyrelsens 1:e vice ordförande.

– Vi måste göra allt för att hjälpa Malmös företag genom krisen, annars riskerar tusentals människor bli arbetslösa, vilket kommer leda till både ökad social oro och skenande kostnader för försörjningsstöd i Malmö. Vi är hela tiden beredda att göra mer för att stötta näringslivet. Kostnaden för att misslyckas kommer vara många gånger större än om vi nu genomför kraftfulla åtgärder, säger Torbjörn Tegnhammar (M), oppositionsråd.


För ytterligare information och kommentar, kontakta:
Katrin Stjernfeldt Jammeh via Vanessa Marko, pressekreterare, 0701-48 46 24
Roko Kursar via Jacob Branting, vice stabschef, ‭0702-15 14 72‬‬
Torbjörn Tegnhammar via Aron Regnell, politisk sekreterare, 0721-81 29 76


Fakta – stöd för tillfälligt sänkt lokalhyra

• Stödet för sänkt hyra är aktuellt inom sällanköpshandel, hotell och restaurang samt vissa andra verksamheter som återstår för staten att definiera.
• Det statliga stödet gäller i nuläget perioden april-juni år 2020.
• Stödet administreras av Länsstyrelsen.

Fakta – butiksförsäljning/takeaway utomhus
• Efter tillstånd från polisen är det sedan tidigare möjlighet för butiker att ha försäljning en meter ut från butikslokalen. Den nya åtgärden innebär att kommunen tillåter en större uteyta för försäljning utan att hyra för marken behöver betalas.
• På motsvarande vis blir det tillåtet för restauranger att ordna avhämtning för takeaway-mat utanför restauranglokalen. Hanteringen av mat måste följa gällande regelverk.
• Fortfarande måste tillstånd för försäljning ges av polisen.

Fakta – Citysamverkan i Malmö
• Malmö Citysamverkan startades 1995 och är ett icke-vinstdrivande samarbetsföretag som ägs i tre lika delar av handel/övrigt näringsliv, fastighetsägare och Malmö stad.
• Runt 400 butiker, restauranger och annat näringsliv är medlemmar i Citysamverkan.
• Citysamverkans verksamhetsområde sträcker sig från området kring Centralstationen i norr till Triangelnområdet i söder samt från Drottningtorget i öster till Davidshallstorg i väster.

Information om corona/covid-19 och Malmö stad finns på malmo.se/corona

Ämnen

Taggar

Regioner

Presskontakt

Kommunalrådsavd: Anders Malmström

Kommunalrådsavd: Anders Malmström

Pressansvarig Frågor till kommunalråd (S) 0768-707952

Relaterade nyheter