Gå direkt till innehåll
Nu bygger vi 800 meter cykelbana längs Tessins väg
Nu bygger vi 800 meter cykelbana längs Tessins väg

Pressmeddelande -

Nu bygger vi 800 meter cykelbana längs Tessins väg

800 meter cykelbana ska göra Tessins väg i Malmö såväl grönare som cykelvänligare. Cykelbanan på Tessins väg är en av många investeringar för att öka tillgängligheten, framkomligheten och säkerheten för Malmös cyklister. Arbetet beräknas pågå från den 10 februari till och med augusti 2020.

Tessins väg ska få 800 meter cykelbana. Med en cykelbana längs Tessins väg blir gatan mer tillgänglig och säkrare att cykla på. Nya farthinder gör det dessutom lättare för såväl cyklister som gående att korsa gatan.

– Äntligen ska vi förbättra förutsättningarna för att cykla längs Tessins väg. Bygget av cykelbanan är en del av stadens mål att öka andelen hållbara trafikslag. Det är ett måste när vi blir fler och fler som ska bo och arbeta i Malmö, säger Hossein Ashouri, projektledare på fastighets- och gatukontoret.

2050 beräknas vi vara 500 000 invånare i Malmö som ska leva, bo, verka och förflytta sig. De kommande femton åren satsar Malmö extra kraftfullt på att skapa en stad som ska hålla i många generationer framöver. Vi planerar för stora satsningar på kollektivtrafik och cykelbanor som binder ihop stadens olika delar, med målet att alla ska ha lika tillgång till staden. Bland annat ska 3 mil cykelväg byggas. Cykelbanan på Tessins väg är en av många investeringar för att öka tillgängligheten, framkomligheten och säkerheten för cyklister och gående.

– Nu knyter vi samman nätet av cykelvägar genom Malmö ytterligare. Utbyggnaden på Tessins väg är en viktig förbindelse för många som pendlar mellan hemmet och arbetsplatsen. På sikt ska det finnas cykelväg hela vägen från Fridhem till Limhamns kalkbrott. Genom att skapa attraktiva hållbara resealternativ ger vi utrymme till fler transportslag än bilen, säger Andreas Schönström (S), ordförande i tekniska nämnden.

– Att bygga en cykelbana längs med Tessins väg är en viktig åtgärd för att förbättra mobiliteten för Malmöborna. Jag cyklar själv den här sträckan varje dag - en cykelbana kommer onekligen att göra den här färdvägen både säkrare och snabbare, säger Håkan Linné (L), vice ordförande i tekniska nämnden.


​Nya träd ska planteras

​De befintliga träden längs vägens mittremsa mår inte bra och behöver planteras om. Vi planterar även ytterligare träd för att ge gatan en grönare och skönare karaktär. Denna åtgärd, i kombination med en avsmalning av körfältet på norra körbanan, ska bidra till lägre hastigheter och förbättrad trafiksäkerhet.


​Begränsad framkomlighet under byggtiden
Under byggtiden stängs körfältet på norra sidan av och vägen blir enkelriktad från Fridhemstorget mot rondellen Tessins väg/Mariedalsvägen.

– Det blir rörigt under byggtiden och risk för köbildning. Planera din resa i god tid, rekommenderar Hossein Ashouri.

Arbetet beräknas påbörjas måndag den 10 februari och vara klart i slutet av augusti 2020.

 

Kontakt:
Hossein Ashouri, projektledare, fastighets- och gatukontoret

Hossein.Ashouri@malmo.se
​0709-341221

Viktor Kellgren, kommunikatör, fastighets- och gatukontoret

Viktor.kellgren@malmo.se

0708-517797

Här kan du följa projektet: www.malmo.se/tessinsvag

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Fastighets- och gatukontoret: Annika Blomquist

Fastighets- och gatukontoret: Annika Blomquist

Presskommunikatör Fastighets- och gatukontoret 0709-34 14 79

Välkommen till Malmö stad!

Malmö är Sveriges tredje största stad, en ung, global och växande stad. Befolkningen har ökat stadigt under de senaste 30 åren och idag bor över 350 000 människor här. Hälften av invånarna i Malmö är under 35 år och Malmöborna har rötter i över 180 länder.

Malmö stad är med och leder klimatomställningen i Europa med åtta andra svenska städer och har skrivit på Klimatkontrakt 2030 som ska fungera som ett verktyg för att möjliggöra investeringar i klimat- och hållbarhetsåtgärder i städerna. Klimatkontrakt 2030 ligger i linje med EU:s kommande utlysningar för klimatneutrala städer.

I Malmö stads organisation arbetar cirka 27 000 personer, som genom ungefär 400 olika yrken dagligen möter och ger service till Malmöbor, företag, föreningar och besökare.

Läs mer på www.malmo.se