Gå direkt till innehåll
Tillstånd och avgift krävs för uthyrning av elsparkcyklar

Pressmeddelande -

Tillstånd och avgift krävs för uthyrning av elsparkcyklar

Problemet med elsparkcyklar som parkeras på olämpliga ställen är återkommande. För att få bättre ordning inför Malmö stad krav på tillstånd och en årsavgift för att få ställa ut fordonen, men också särskilda parkeringszoner för att underlätta.

Tekniska nämnden fattade idag beslut om en ändring av den lokala ordningsstadgan. Ändringen innebär att uthyrare av ”eldrivna enpersonsfordon”, som sparkcyklar eller cyklar, måste ansöka om tillstånd för sin uthyrning i förväg. Uthyraren måste också betala 1825 kronor per fordon i årlig avgift.
– Vi tar betalt av alla som vill använda Malmöbornas mark. Även den som vill ställa ut en liten skylt utanför sin butik får betala. Då är det rimligt att Malmöborna kan ta ut en avgift från de här företagen som ställer ut elsparkcyklar. Och på det sättet få bättre ordning i hela uthyrningssystemet, säger Andreas Schönström (S), ordförande i tekniska nämnden.

Ändringen gäller friflytande mobilitetstjänster – det vill säga uthyrning där fordonet hämtas på ett ställe och kan lämnas på ett annat.
– Den nya mobilitetstjänsten med elsparkcyklar som är tillgängliga och lätta att använda har skapat nya alternativ till bilen för Malmöborna. Men som alla bra fenomen är elsparkcyklarna också förknippade med nackdelar. Bland annat det faktum att funktionshindrade kan få svårare att ta sig fram med elsparkcyklar slängda hur som helst, därför är den här förändringen tyvärr nödvändig, säger Håkan Linné (L), förste vice ordförande i tekniska nämnden.

Malmö stads fastighets- och gatukontor har förberett ändringarna i samråd med Sveriges kommuner och regioner.

Ändringarna måste även godkännas av kommunfullmäktige. För ändringen i den lokala ordningsstadgan krävs även ett godkännande av Länsstyrelsen.

För att underlätta för alla att parkera elsparkcyklarna på ett fungerande sätt skapas på försök även ett tjugotal specialgjorda parkeringszoner i innerstadsområdet. Zonerna är tydligt markerade platser med uppmaning att parkera elsparkcykeln där. Försöket med zoner pågår tills april 2021, med delrapport i december i år och slutrapport i maj 2021.

För ytterligare information och kommentar, kontakta:
Andreas Schönström, 0709-116897, eller via Anders Malmström, pressansvarig (S), 0768-707952
Håkan Linné, 0701-893631 eller via Christoffer Karlsson, presskontakt (L), 0734-166497

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Presstjänst

Presstjänst

Presskontakt Malmö stads presstjänst för journalister Öppen vardagar kl. 8-17 samt vid akuta frågor, till exempel vid en allvarlig händelse som inte kan vänta till nästa vardag, vardagar kl. 17-20 och helger kl. 8-20. 040-341150

Relaterat innehåll

Välkommen till Malmö stad!

Malmö är Sveriges tredje största stad, en ung, global och växande stad. Befolkningen har ökat stadigt under de senaste 30 åren och idag bor över 350 000 människor här. Hälften av invånarna i Malmö är under 35 år och Malmöborna har rötter i över 180 länder.

Malmö stad är med och leder klimatomställningen i Europa med åtta andra svenska städer och har skrivit på Klimatkontrakt 2030 som ska fungera som ett verktyg för att möjliggöra investeringar i klimat- och hållbarhetsåtgärder i städerna. Klimatkontrakt 2030 ligger i linje med EU:s kommande utlysningar för klimatneutrala städer.

I Malmö stads organisation arbetar cirka 27 000 personer, som genom ungefär 400 olika yrken dagligen möter och ger service till Malmöbor, företag, föreningar och besökare.

Läs mer på www.malmo.se