Gå direkt till innehåll
​Utökat stöd till det fria kulturlivet

Pressmeddelande -

​Utökat stöd till det fria kulturlivet

Med små marginaler riskerar det fria kulturlivet att drabbas hårt av coronapandemin. Kommunstyrelsen har därför beslutat om ett tillfälligt stöd om tre miljoner kronor till särskilt utsatta kulturaktörer.

Inställda föreställningar och arrangemang, uteblivna biljett- och turnéintäkter och internationella samarbeten som inte genomförs på grund av pandemin innebär att de ekonomiska förlusterna för fristående kulturaktörer som författare, konstnärer, dansare och filmarbetare kan bli stora. Det gör behovet av stöd särskilt angeläget.

Kommunstyrelsens stöd är ett komplement till de andra kommunala, regionala och statliga åtgärder som har vidtagits. Till exempel har kulturnämnden avsatt en miljon kronor till det fria kulturlivet sedan tidigare.

Stödet riktar sig till lokalt baserade kulturorganisationer och enskilda kulturskapare och gäller under hela 2020.

– Med stödet ser vi till att underlätta för fria kulturaktörer att ta sig igenom den här krisen och säkrar att Malmö har ett levande och uppskattat kulturliv när det här är över. Det fria kulturlivet är viktigt för Malmö och bidrar till stadens attraktionskraft, men det är ovärderligt för alla de barn och unga som tar del av allt som erbjuds, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande.

– Det är viktigt att den fria kulturen i Malmö överlever dessa svåra tider. Vi måste ta ett ansvar för att det finns kvar efter Coronakrisen, det är verkligen angeläget för stadens framtid, säger Roko Kursar (L), kommunstyrelsens förste vice ordförande.


Kontaktpersoner

Åsa Waldemarsson, pressekreterare (S), 0708-36 40 16

Frida Jansson, politisk sekreterare (L), 0704-15 28 28


(Ärende 6)

Ämnen

Regioner

Presskontakt

Presstjänst

Presstjänst

Presskontakt Malmö stads presstjänst för journalister Öppen vardagar kl. 8-17 samt vid akuta frågor, till exempel vid en allvarlig händelse som inte kan vänta till nästa vardag, vardagar kl. 17-20 och helger kl. 8-20. 040-341150

Relaterat innehåll

Välkommen till Malmö stad!

Malmö är Sveriges tredje största stad, en ung, global och växande stad. Befolkningen har ökat stadigt under de senaste 30 åren och idag bor över 350 000 människor här. Hälften av invånarna i Malmö är under 35 år och Malmöborna har rötter i över 180 länder.

Malmö stad är med och leder klimatomställningen i Europa med åtta andra svenska städer och har skrivit på Klimatkontrakt 2030 som ska fungera som ett verktyg för att möjliggöra investeringar i klimat- och hållbarhetsåtgärder i städerna. Klimatkontrakt 2030 ligger i linje med EU:s kommande utlysningar för klimatneutrala städer.

I Malmö stads organisation arbetar cirka 27 000 personer, som genom ungefär 400 olika yrken dagligen möter och ger service till Malmöbor, företag, föreningar och besökare.

Läs mer på www.malmo.se