Pressmeddelande -

Risker med biogasanläggningar

Biogasproduktion från gårdsanläggningar ökar liksom användningen av biogas för fordon visar siffror från Energimyndigheten. Ökningen av antalet anläggningar kan förklaras av miljödebatten och det investeringsstöd som finns för biogasanläggningar. — När antalet anläggningar ökar, ökar även riskerna, säger Pär Almén, chef för Industri- och explosionskyddat elmateriel hos Malux Sweden AB.

Gasbranschen i dess nuvarande form är en ganska ny företeelse i industrisverige. Branschen påverkas såväl av politiska som kommunala och statliga målsättningar kring klimat, energianvändning och krav om minskade utsläpp. Biogasproduktionen uppgick totalt till 1 589 GWh år 2012 vilket är en ökning mot år 2011 då totalt 1 473 GWh biogas producerades.

Trenden är stark och utvecklingen går fort framåt. Den största produktionen sker idag i avloppsreningsverk där slam genererar biogas och i rötningsanläggningar där bland annat biogas produceras av matavfall från hushåll. Med fler anläggningar i drift ökar också riskerna. — Vi som leverantör av explosionskyddat elmateriel upplever att biogasbranschen är mogen för ett större säkerhetstänkande och att det finns behov av ökad riskmedvetenhet, säger Pär Almén. 

Mer biogas innebär att riskerna ökar för en rejäl smäll, en anläggning kan lätt explodera med katastrofala följder!

Initiativet Grön gas 2050 är den svenska energigasbranschens bidrag till en energiförsörjning med lägre utsläpp, ökad energieffektivisering och mer förnyelsebar energi. Naturgas och biogas liksom gasol och bio-DME / Biopropan kräver samma installationer, kompetens och infrastruktur. Gas står i dag för cirka fyra procent av energianvändningen i Sverige och produktionen fortsätter öka.

Beslutsfattare inom både politik och näringsliv är övertygade om att det är rätt väg att gå, styrmedlen och de politiska målsättningarna talar sitt tydliga språk, det blir mer biogas i framtiden.

Ökad biogasproduktion från liten skala till industriell tillverkning ökar behovet av riskmedvetenhet, teknisk information, utbildning och behov av explosionsskyddat elmateriel. — Vi märker att många vänder sig till oss, vi vill upplysa om riskerna och se till så att anläggningarna följer de krav som ställs inom explosionsskydd, säger Pär Almén. 

Farorna med en biogasanläggning kommer aldrig beskrivas av någon politiker. Det är anläggningsägarna som får ta riskerna!

Vi visar vårt stöd till biogasägarna genom att ställa upp med säkerhetsinformation i alla lägen. — Vi har kunskapen och kompetensen att lära entreprenörerna mer om de säkerhetsföreskrifter som de behöver följa, avslutar Pär Almén.  

EXPLOSIONSSKYDDAT ELMATERIEL FÖR BIOGASANLÄGGNINGAR:

Vad är explosionsskyddat elmaterial och när ska det användas? När en brandfarlig vara som brandfarlig gas, brandfarlig vätska (flampunkt <100°C) och vissa brandreaktiva varor eller brandfarligt damm lagras eller hanteras kan det ge upphov till explosiv atmosfär. I sådan atmosfär ska explosionskyddat elmateriel användas. Brandfarliga varor indelas i temperaturklasser och explosionsgrupper. Hur länge och hur ofta explosiv atmosfär kan finnas påverkar hur elmaterialet måste väljas. Mer information finns att läsa på Malux hemsida.

Vad gör Malux inom explosionskyddat elmateriel? Malux har 40 års erfarenhet av explosionsskyddat elmateriel. Vi har ett brett program av produkter som är anpassade för just explosionklassad miljö. Vi kan ofta hjälpa anläggningsägare för biogastillverkning med det mesta de behöver inom Ex/ATEX. Säkerhetstänkande och tekniska lösningar är vår vardag!

Relaterade länkar

Ämnen

  • Miljö, energi

Kategorier

  • industri/ex
  • malux solutions

Malux säljer tekniska lösningar och säkerhetsprodukter. Vi arbetar med infrastruktur- ,fastighets- och belysningsprodukter, industriellt och explosionsskyddat elmateriel samt fordons- och kommunikationstillbehör.

Vårt huvudkontor och lager ligger i Örnsköldsvik. Geografiskt finns Malux nära till hands genom våra kontor i Stockholm, Stenungsund, Malmö, Bräkne-Hoby och Kalmar. Vi garanterar god leveranskapacitet som uppfyller era önskemål. Vi är certifierade enligt ISO 9001.

Kontakta oss på Malux! Vxl. 0660-29 29 00 eller info@malux.se

Kontakter

Pär Almén

Säljare Industri/Ex 0660-29 29 51

Relaterat innehåll