Gå direkt till innehåll
Hållbart fiske - en förutsättning för välmående marina ekosystem

Pressmeddelande -

Hållbart fiske - en förutsättning för välmående marina ekosystem

På tisdag den 8 juni är det World Ocean Day. En dag som FN har instiftat för att vi ska fira livet i våra hav men också för att lyfta vikten av att skydda haven och dess invånare. Årets tema är ”Liv och försörjning”.

Havens ekosystem och de djur och människor som är beroende av dem är idag hotade av överfiske, exploatering, övergödning och klimatförändringar. Och det är i det här arbetet som MSC spelar en viktig roll då det viktigt att vi skyndar på samarbete och framsteg för att nå hållbara resultat på lång sikt. 

- World Ocean Day är en viktig dag eftersom vi måste tänka på att konsumera på ett hållbart sätt. Överfiske är ett allvarligt hot mot den biologiska mångfalden och produktiviteten i våra hav. MSC erbjuder ett alternativ för de konsumenter som vill skynda på den här processen, säger Linnéa Engström, Programdirektör MSC Sverige och Östersjöregionen.

Över 400 MSC-certifierade fisken runt om i världen är redan ledande i hållbart fiske genom att följa MSC:s standard för bästa fiskepraxis. Det motsvarar ungefär 15% av världens fångster.

Nästan alla MSC-certifierade fiskare får så kallade villkor knutna till sin certifiering. Villkoren syftar till att ytterligare minska den ekologiska effekten av det certifierade fisket. Genom att villkoren uppfylls sker förbättringar i de certifierade fiskena som inte annars skulle ha skett. För att uppfylla villkoren arbetar fiskarna tillsammans med myndigheter och vetenskapliga institutioner. Ett exempel är ett räkfiske på Island som stöder forskning på svampdjurskolonier genom att kartlägga dessa vid sina fisken. Svampkolonier är viktiga ekosystem på djupa bottnar och känsliga för till exempel bottentrålning.

 - ISF:s (Icelandic Sustainable Fisheries) roll är att söka och upprätthålla MSC-certifieringar för den isländska skaldjursindustrin. Hållbarhet har varit central för den isländska fiskeriförvaltningen i årtionden, vilket är avgörande för att klara av att nå villkoren i våra MSC-certifierade fisken, säger Mr. Kristinn Hjálmarsson, Projektledare för the ISF

Genom att välja hållbar certifierad fisk när man handlar har konsumenter möjlighet att stödja de fiskare som gör förbättringar i sitt fiske.

Läs mer om: World Ocean Day

Läs mer om: Villkor och hur svenska fiskare förbättrat sina fisken i rapporten ”MSC:s dolda styrka – förändringar på djupet”.

Ämnen

Taggar


Om Marine Stewardship Council (MSC)

MSC är en internationell icke-vinstdrivande organisation vars vision är ett levande hav med fisk för både denna och kommande generationer. Därför har MSC ett miljömärknings- och certifieringsprogram som bidrar till att skapa en hållbar marknad för fisk och skaldjur.

MSC:s miljömärke på en produkt innebär att fisken eller skaldjuret kommer från ett fiske som certifierats av en oberoende certifierare enligt MSC:s vetenskapligt baserade miljöstandard för hållbart fiske. Fisken eller skaldjuret ska även vara fullt spårbar till ett hållbart fiske.


Fler än 300 fisken i över 30 länder är certifierade enligt MSC:s standard. Dessa fisken fångar runt 15 procent av den årliga globala fångsten av fisk och skaldjur. Mer än 36 000 fisk- och skaldjursprodukter världen över bär MSC:s miljömärke. För mer information besök www.msc.org/se.

Presskontakt

Linnéa Engström

Linnéa Engström

Presskontakt Programdirektör Baltic Sea region and Scandinavia +46 (0)707 333 806

MSC Certifierat hållbart fiske!

Marine Stewardship Council (MSC) är en internationell oberoende organisation som arbetar tillsammans med fisken, företag, forskare, miljöorganisationer och allmänheten för långsiktigt hållbara fisken. MSC:s målsättning är att bidra till att skapa sundare hav genom att belöna hållbara fisken och påverka de val människor gör när de köper fisk och skaldjur.
MSC programmet uppnår sitt mål genom två standarder; en för hållbart och välskött fiske och en spårbarhetsstandard för handelskedjan. Granskningar utförs av tredje parts certifieringsorgan som uppfyller världens strängaste kriterier för bästa praxis. Miljömärket ger ett tydligt budskap till konsumenterna att fisken kommer från ett certifierat hållbart fiske.

Marine Stewardship Council
Kvarngatan 2
118 47 Sockholm
Sverige
Besök våra andra nyhetsrum