Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

​Ny Sifoundersökning: Bara var åttonde tror att mål om illegalt fiske nås

Bara var åttonde svensk, 12 procent, tror att vi kommer att lyckas stoppa illegalt fiske och överfiske i enlighet med FN:s mål för hållbar utveckling. Men nästan tre av fyra, 73 procent, anser att de själva kan bidra genom att välja miljömärkt fisk. Det visar en Sifoundersökning genomförd på uppdrag av hållbarhetsmärkningen Marine Stewardship Council, MSC.

– Det är glädjande att en klar majoritet av svenskarna tycker att de kan bidra till ett hållbart fiske genom att välja miljömärkt fisk. Men om vi ska lyckas nå det globala FN-målet om att stoppa det illegala fisket krävs krafttag även från politiker och näringsliv – och det är bråttom, säger Minna Epps, programdirektör för MSC i Skandinavien och Östersjöregionen.

För lite drygt tre år sedan antog FN:s generalförsamling 17 mål för en hållbar utveckling. Ett av målen slår fast att överfisket och det illegala, oreglerade och orapporterade fisket ska ha upphört 2020.

Men endast 12 procent av svenskarna tror att vi kommer att lyckas nå målet, visar Sifoundersökningen. Däremot anser nästan tre av fyra, 73 procent, att de själva kan bidra till att motverka illegalt fiske och överfiske genom att välja miljömärkt fisk och skaldjur.

– Vi är tacksamma över det förtroende svenska konsumenter har för MSC-märkningen. Vi är också stolta över vad svenska producenter och detaljhandeln åstadkommit. Miljömärkt fisk spelar en avgörande roll i kampen mot det illegala fisket och överfiskning, säger Minna Epps

Fredag den 25 januari arrangerar MSC ett lunchseminarium om hur det illegala fisket av tonfisk ska stoppas, som är en av de största utmaningarna för att nå det globala målet. En positiv nyhet i sammanhanget är att den blåfenade tonfisken återigen setts i svenska vatten, efter att ha varit borta i flera decennier. Att arten kommit tillbaka beror enligt forskare bland annat på en mer hållbar förvaltning och minskat fisketryck.

Bilagor:

Fakta: Om undersökningen

Tipslista: Så vet du om fisken du äter är miljömärkt

Fakta: Om Marine Stewardship Council (MSC)


För mer information, kontakta gärna:

Linda Sörnäs, kommunikationschef MSC Skandinavien och Östersjöregionen, 073-802 25 03, linda.sornas@msc.org  


Fakta: Om undersökningen

Sifo har på uppdrag av Marine Stewardship Council (MSC) ställt följande frågor till 1 000 svenskar:

1. Världens länder har genom FN enats om 17 globala mål för hållbar utveckling. Ett av målen handlar om att stoppa illegalt fiske och överfiske till år 2020. Tror du att detta mål kommer att uppnås?

0 procent svarade ”Mycket sannolikt”

12 procent svarade ”Ganska sannolikt”

65 procent svarade ”Inte särskilt sannolikt”

19 procent svarade ”Inte alls sannolikt”

5 procent svarade ”Tveksam, vet ej”

2. Anser du att du själv kan motverka illegalt fiske och överfiske genom att välja miljömärkt fisk och skaldjur?

23 procent svarade ”Ja, absolut”

50 procent svarade ”Ja, till viss del”

19 procent svarade ”Nej, inte i någon större utsträckning”

5 procent svarade ”Nej, inte alls”

3 procent svarade ”Tveksam, vet ej”


Tips: Så vet du om fisken du äter är miljömärkt

  • I butiken är MSC:s miljömärke tryckt på förpackningen. I dag är 28 procent av den fisk som säljs i Sverige MSC-märkt.
  • I fiskdisken finns MSC:s miljömärke vid fisken i disken. I dag finns det omkring 190 MSC-certifierade fiskdiskar i Sverige.
  • På restaurangen håller du utkik efter MSC:s miljömärke i menyn. Exempelvis Ikea, McDonalds, Max och Nordic Choice Hotels är certifierade.

Ämnen


Fakta: Om Marine Stewardship Council (MSC)

MSC är en internationell icke-vinstdrivande organisation vars vision är ett levande hav med fisk för både denna och kommande generationer. Därför har MSC ett miljömärknings- och certifieringsprogram som bidrar till att skapa en hållbar marknad för fisk och skaldjur.

MSC:s miljömärke på en produkt innebär att fisken eller skaldjuret kommer från ett fiske som certifierats av en oberoende certifierare enligt MSC:s vetenskapligt baserade miljöstandard för hållbart fiske. Fisken eller skaldjuret ska även vara fullt spårbar till ett hållbart fiske.

Fler än 300 fisken i över 30 länder är certifierade enligt MSC:s standard. Dessa fisken fångar nästan 10 miljoner ton årligen, vilket motsvarar runt 13 procent av den årliga globala fångsten av fisk och skaldjur. Mer än 28 000 fisk- och skaldjursprodukter världen över bär MSC:s miljömärke. För mer information besök www.msc.org/se.

Presskontakt

Linnéa Engström

Linnéa Engström

Presskontakt Programdirektör Baltic Sea region and Scandinavia +46 (0)707 333 806

Kim Rydeheim

Presskontakt Kommunikationschef Skandinavien och Baltic Sea 0703978847

MSC Certifierat hållbart fiske!

Marine Stewardship Council (MSC) är en internationell oberoende organisation som arbetar tillsammans med fisken, företag, forskare, miljöorganisationer och allmänheten för långsiktigt hållbara fisken. MSC:s målsättning är att bidra till att skapa sundare hav genom att belöna hållbara fisken och påverka de val människor gör när de köper fisk och skaldjur.
MSC programmet uppnår sitt mål genom två standarder; en för hållbart och välskött fiske och en spårbarhetsstandard för handelskedjan. Granskningar utförs av tredje parts certifieringsorgan som uppfyller världens strängaste kriterier för bästa praxis. Miljömärket ger ett tydligt budskap till konsumenterna att fisken kommer från ett certifierat hållbart fiske.

Marine Stewardship Council
Kvarngatan 2
118 47 Sockholm
Sverige
Besök våra andra nyhetsrum