Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

​Nytt svenskt fiske i Västerhavet blir MSC-certifierat

Ett stort fiske i Västerhavet och Nordsjön, där svenskt fiske ingår, är nu MSC-certifierat. Det innebär att svenska fiskare för första gången kan landa MSC-certifierad kolja, kummel, långa, rödspätta, gråsej, tunga och lubb.

Det är 10 olika yrkesfisken från fyra länder som slagit sig samman och MSC-certifierat sig som ett enda stort fiske.

– Det har varit en lång process där vi i ett samarbete över landsgränser har lyckats lösa gemensamma utmaningar. Vi är mycket glada att vi nu är i hamn med detta, och därmed kan vi visa för alla att vi fiskar hållbart, säger Peter Olsson, ordförande i Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO).

Samarbete över nationsgränser

Certifieringen är ett resultat av ett samarbete mellan fiskeorganisationer från Sverige, Danmark, Tyskland och Nederländerna och gäller både stor- och småskaliga fisken i Nordsjön, Skagerrak och Kattegatt. MSC-certifikatet omfattar ett brett spektrum av bestånd, arter och redskapstyper som utvärderats tillsammans enligt MSC:s standard.

– Engagemanget som fiskarna visat är mycket glädjande. Det är fantastiskt att så många inblandade vill dra sitt strå till stacken och bidra till hållbart fiske, säger Linnéa Engström, programdirektör för MSC i Skandinavien och Östersjöregionen.

Gedigen certifieringsprocess

Utvärderingsprocessen utfördes av ett oberoende certifieringsföretag och tog mer än två år, vilket speglar certifikatets stora och komplexa karaktär. Under processen genomfördes samråd med berörda parter, beståndsstatus analyserades, fiskets påverkan på andra arter och livsmiljöer utvärderades och fiskeriförvaltningens effektivitet granskades.

Nu när fisket har uppnått MSC:s standard för ett hållbart fiske fortskrider arbetet med fokus på att bli ännu bättre, något som krävs för att få behålla MSC-certifieringen. En av förbättringsåtgärderna handlar om rutiner för kontroll och övervakning som måste fungera väl för att säkerställa att det fiskas hållbart. Att kunna dokumentera att landningsskyldigheten efterlevs är en viktig utmaning i detta sammanhang. Årliga kontroller av oberoende revisorer säkerställer att förbättringarna genomförts.

FAKTA OM FISKET:

Tidigare var delar av dessa fisken certifierade under tio individuella MSC-certifikat, och idag har de slagits ihop till ett enda MSC-certifikat. Certifikatet omfattas av 15 separata bestånd av 12 arter, 10 redskapstyper och 3 fångstområden i Nordsjön, Skagerrak och Kattegatt som täcker 961 fartyg vid certifieringstillfället. Av dessa båtar är 121 svenska.

Fiskeorganisationerna som ingår:

Fisket består av fyra fiskeklientgrupper: Danmarks Fiskeriforening Producentorganisation (DFPO), Coöperatieve Visserij Organisatie (CVO), Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO) och Erzeugergemeinschaft Nordsee (EZG) från fyra länder: Danmark, Nederländerna, Sverige och Tyskland .

De arter som ingår i certifikatet är:

Kummel, kolja, gråsej, lubb, långa, rödspätta, äkta tunga, glasvar, havskräfta och nordhavsräka. Nordhavsräka och havskräfta var redan certifierade vid sammanslagningen till det nu certifierade fisket.

Arten glasvar har aldrig förut varit MSC-certifierad.

Torsk och vitling är också med i certifieringen, men dessa är för tillfället suspenderade på grund av att beståndsstatusen nyligen ändrats.

För mer information, kontakta gärna:

Kari Stange, Ansvarig för fiskefrågor Skandinavien och Östersjöregionen, 076-777 75 12 kari.stange@msc.org

Linnéa Engström, programdirektör för MSC i Skandinavien och Östersjöregionen, 070-733 38 06, linnea.engstrom@msc.org

Linda Sörnäs, PR och marknadsföringschef för MSC i Sverige, 073-802 25 03, linda.sornas@msc.org

Ämnen


Om Marine Stewardship Council (MSC)

MSC är en internationell icke-vinstdrivande organisation vars vision är ett levande hav med fisk för både denna och kommande generationer. Därför har MSC ett miljömärknings- och certifieringsprogram som bidrar till att skapa en hållbar marknad för fisk och skaldjur.

MSC:s miljömärke på en produkt innebär att fisken eller skaldjuret kommer från ett fiske som certifierats av en oberoende certifierare enligt MSC:s vetenskapligt baserade miljöstandard för hållbart fiske. Fisken eller skaldjuret ska även vara fullt spårbar till ett hållbart fiske.


Fler än 300 fisken i över 30 länder är certifierade enligt MSC:s standard. Dessa fisken fångar runt 15 procent av den årliga globala fångsten av fisk och skaldjur. Mer än 36 000 fisk- och skaldjursprodukter världen över bär MSC:s miljömärke. För mer information besök www.msc.org/se.

Presskontakt

Linnéa Engström

Linnéa Engström

Presskontakt Programdirektör Baltic Sea region and Scandinavia +46 (0)707 333 806

Kim Rydeheim

Presskontakt Kommunikationschef Skandinavien och Baltic Sea 0703978847

MSC Certifierat hållbart fiske!

Marine Stewardship Council (MSC) är en internationell oberoende organisation som arbetar tillsammans med fisken, företag, forskare, miljöorganisationer och allmänheten för långsiktigt hållbara fisken. MSC:s målsättning är att bidra till att skapa sundare hav genom att belöna hållbara fisken och påverka de val människor gör när de köper fisk och skaldjur.
MSC programmet uppnår sitt mål genom två standarder; en för hållbart och välskött fiske och en spårbarhetsstandard för handelskedjan. Granskningar utförs av tredje parts certifieringsorgan som uppfyller världens strängaste kriterier för bästa praxis. Miljömärket ger ett tydligt budskap till konsumenterna att fisken kommer från ett certifierat hållbart fiske.

Marine Stewardship Council
Kvarngatan 2
118 47 Sockholm
Sverige
Besök våra andra nyhetsrum