Gå direkt till innehåll
Martin & Servera ökar ambitionerna med nya klimatmål

Pressmeddelande -

Martin & Servera ökar ambitionerna med nya klimatmål

Martin & Servera sätter nya klimatmål som stödjer Parisavtalets 1,5 graders mål. I de ökade ambitionerna ingår arbetet med att ta fram vetenskapsbaserade klimatmål godkända av Science Based Targets Initiative.

- Martin & Servera-gruppen drivs av ambitionen att vara restaurangbranschens mest hållbara partner. Tillsammans med kunder och leverantörer arbetar vi för framtidens hållbara mat och vi jobbar mycket aktivt med vårt eget CO2-avtryck. Nu tar vi ytterligare ett steg framåt i klimatarbetet, säger Liv Forhaug, koncernchef Martin & Servera-gruppen.

Under 2022 lät Martin & Servera analysera verksamhetens klimatpåverkan genom hela värdekedjan.

- Det var ingen överraskning att den klimatpåverkan som följer av produktion och transport kopplat till de varor vi säljer är större än den påverkan vår egen verksamhet orsakar. Efter vår klimatanalys blev det väldigt tydligt att om vi menar allvar med våra klimatambitioner – då måste vi också arbeta med stötta kunder och leverantörer i deras arbete med att minska klimatavtrycket, säger Emelie Hansson, hållbarhets- och kvalitetschef.

Därför ökar Martin & Servera-gruppen nu sina klimatambitioner att också omfatta värdekedjan bakåt – hur de varor Martin & Servera säljer produceras, och värdekedjan framåt – hur Martin & Servera kan inspirera och förenkla för kunderna och deras gäster att välja mer klimatsmarta alternativ.

Martin & Servera har sedan länge ett ambitiöst och övergripande klimatmål – att koncernens verksamhet ska vara klimatneutral senast 2030. Så när det gäller klimatarbetet i den egna verksamheten finns mycket på plats.

- Vi har investerat stort i fordon som antingen går på 100 % el eller drivs med biogas. Vår egen solpark producerar förnybar energi till elnätet i södra Sverige. Vi arbetar för att halvera svinnet. Våra stora lager är byggda för att vara så klimateffektiva som möjligt. Vi har ett omfattande sortiment av hållbara produkter. Vi arbetar varje dag med att inspirera kunder att välja mer växtbaserade, ekologiska eller svenska regionala produkter. Så låt oss nu tillsammans ta nästa steg, säger Emelie Hansson.

Arbetet med att ta fram nya klimatmål och handlingsplaner för hela Martin & Servera-gruppen, planeras att genomföras under 2023.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Martin & Servera-gruppen erbjuder varor, tjänster och kunskap för restauranger och storkök i Sverige. Vi är en svensk, familjeägd koncern. Ansvarsfullt och långsiktigt företagande är en viktig del av vår verksamhet.

Martin & Servera-gruppen består av Martin & Servera Restauranghandel, Martin & Servera Logistik, Martin & Servera Restaurangbutiker, Galatea, Grönsakshallen Sorunda, Fiskhallen Sorunda och Kötthallen Sorunda.

Kontakter

Christina Gezelius

Christina Gezelius

Presskontakt Informationschef Martin & Servera Information & PR

Relaterat innehåll

Restaurangernas bästa partner

Martin & Servera-gruppen erbjuder varor, tjänster och kunskap för restauranger och storkök i Sverige. Vi är en svensk, familjeägd koncern. Ansvarsfullt och långsiktigt företagande är en viktig del av vår verksamhet.

Martin & Servera-gruppen består av Martin & Servera Restauranghandel, Martin & Servera Logistik, Martin & Servera Restaurangbutiker, Galatea, Grönsakshallen Sorunda, Fiskhallen Sorunda och Kötthallen Sorunda.

Martin & Servera-gruppen
Box 30212 (Lindhagensgatan 133)
104 25 Stockholm