Pressmeddelande -

Spektakulärt bromontage i Skellefteå

Nu monteras Nordens längsta snedstagsbro i trä i Skellefteå. Ett av de allra mest kritiska momenten var resningen av de 23 meter höga pylonparen som mellan sig har 130 meter fri spännvidd. Efter den framgångsrika resningen av pylontornen, som genomfördes veckan innan midsommar, monteras nu brobanan som byggts i fem, cirka 27 meter långa delar.

Mikael Lindberg, vd på Martinsons Träbroar, berättar om montaget:

– Det är bara att lyfta på hatten för det storartade jobb som läggs ner för att få bron på plats. I ett sådant här projekt finns många delar som är mycket tidskrävande och svårplanerade och i vissa fall har det också tagit längre tid än beräknat. Nu har vi genomfört flera delar av montaget och jag tror att de i närheten av Skellefteå som har följt utvecklingen på nära håll är fascinerade av arbetet.

Redan i början av juli kommer alla brodelar att finnas på plats. Därefter startar beläggningsarbeten, med uppehåll under semesterperioden. Bron öppnas för allmänheten under den senare delen av augusti.

Skellefteå kommun är beställare av den cirka 270 ton tunga bron som prefabricerats i Martinsons träbrofabrik i Kroksjön utan Skellefteå. Samtidigt är den också delfinansierad av EU-medel eftersom forskare från SP Trätek och Luleå Tekniska Universitet kommer att använda bron som forskningsobjekt. Sensorer kommer att monteras på bron för att samla mätdata som ska ge upphov till nya modeller och verktyg för att mäta prestanda och kvalitet på avancerade träkonstruktioner.

– Det är många spetskompetenser i Skellefteå som nyttjas i det här projektet, både hos oss och inom forskningssamhället. Intresset för brobygget har varit stort i branschen sedan starten och den blir ett viktigt referensobjekt, inte minst för Skellefteå kommun som ligger i framkant då det gäller hållbart byggande, förklarar Mikael Lindberg.

Sveriges längsta snedstagsbro finns idag i Vaxholm, också den byggd av Martinsons. Den har en längd mellan pylontornen som uppgår till 90 meter. 

Ämnen

  • Ingenjörskonst

Kategorier

  • pyloner
  • träbroar
  • martinsons
  • pylontorn
  • limträ
  • lars martinson

Regioner

  • Västerbotten

Martinsons är en av Sveriges största familjeägda träförädlingsindustrier. Koncernen har idag cirka 430 anställda och en årsomsättning på 1,3 miljarder kronor. Sågverksanläggningarna i Bygdsiljum, Kroksjön och Hällnäs framställer träprodukter till kunder i Norden, Europa och Asien. Förutom en omfattande produktion av sågade trävaror är Martinsons Sveriges största producent av limträ, samt ledande i Norden inom träbroar och byggsystem i massivträ. Huvudkontoret ligger i Bygdsiljum, Västerbotten.

Kontakter

Ida Martinson

Presskontakt Marknad och PR Pressinformation 0914-20811

Relaterat innehåll