Pressmeddelande -

Medivir utser Luxembourg Pharmaceuticals som distributör för Xerclear™ i Israel

Medivir AB (OMX: MVIR), ett forskningsbaserat specialistläkemedelsbolag med fokus på infektionssjukdomar, meddelade idag att Luxembourg Pharmaceuticals Ltd utsetts till distributör med ensamrätt av Xerclear™, Medivirs marknadsförda och innovativa behandling för återkommande munsår, i Israel och de palestinska områdena.

Enligt avtalsvillkoren kommer Luxembourg Pharmaceuticals Ltd, ett bolag inom Lapidot Group, ett ledande företag inom hälsovård baserat i Israel, att ansvara för myndighetsgodkännanden samt för marknadsföring, försäljning och distribution av Medivirs munsårsprodukt i området. Som ersättning för dessa rättigheter kommer Medivir att erhålla intäkter från Luxembourg Pharmaceuticals försäljning av Xerclear™ enligt en icke-redovisad vinstdelningsplan.

Ron Long, VD för Medivir kommenterar tillkännagivandet: ”Vi har glädjen att kunna meddela att vi utsett ännu en distributionspartner för Xerclear™. Vi är övertygade om att Luxembourg Pharmaceuticals Ltd. är en utmärkt partner för oss i detta område.”

”Vi är glada över att få samarbeta med Medivir för att distribuera denna viktiga produkt på vår lokala marknad”, tillägger Ilan Lapidot, VD och koncernchef för Luxembourg Pharmaceuticals Ltd.

Om Xerclear™ 

Xerclear™ (Xerese™ i USA) – en patenterad kombination av 5 procent aciklovir och 1 procent hydrokortison i Medivirs egen krämformulering - är en topikal produkt för behandling av återkommande läppherpes. Den FDA-godkända indikationstexten anger att: ”Xerclear™ är avsedd för tidig behandling av återkommande läppherpes (munsår) för att minska sannolikheten för sårbildning och för att förkorta läkningstiden hos vuxna och ungdomar (12 år och äldre)”. Xerclear™ är den första produkten för topikal behandling som i kontrollerade kliniska prövningar har visat sig väsentligt minska uppkomsten av ulcerativa lesioner under en munsårsepisod (P<0,0001 jämfört med placebo).

Om munsår 

Återkommande läppherpes (munsår) är en vanlig infektion som drabbar en tredjedel av västvärldens befolkning, vilket resulterar i runt 600 miljoner episoder varje år, och 57 miljoner personer har tre eller flera episoder per år. I nästan alla fall orsakas munsåret av ett herpes simplex-virus av typ 1 (HSV-1). Till skillnad från de flesta andra virus elimineras inte munsårsviruset helt av kroppens immunförsvar. I stället bildas en kronisk, latent och livslång infektion i nervknutor. Viruset kan reaktiveras längre fram och vandra tillbaka till huden – ofta runt mun och näsa – och utlösa ett återfall. Viruset reaktiveras bland annat av solbad och stress.

Produkter baserade på antivirala substanser som aciklovir, penciklovir, famciklovir och valaciklovir är de vanligaste behandlingsalternativen. Marknaden för topikala herpesläkemedel i Israel uppskattas till 1,5 MUSD och i USA och Europa till 230 MUSD respektive 170 MUSD.

Om Medivir 

Medivir är ett forskningsbaserat specialistläkemedelsbolag med fokus på utveckling av läkemedel inom infektionssjukdomar. Medivir har en världsledande ställning baserat på bolagets djupa kunskap om enzymerna proteas och polymeras som läkemedelsmål. Medivir har en stark projektportfölj och har nyligen lanserat sin första produkt, ett innovativt läkemedel för behandling av munsår.

Xerese™/Xerclear™ för behandling av läppherpes är godkänd för försäljning både i USA och Europa. Medivirs partner för receptfri försäljning inom Europa och Ryssland är GSK och i USA kommer Meda AB att sälja Xerese™. Medivir har behållit rättigheterna för att sälja Xerclear™ som receptbelagt läkemedel på den svenska och finska marknaden. 

Medivirs nyckelprojekt, TMC435, en proteashämmare, som utvecklas tillsammans med Medivirs partner Tibotec Pharmaceuticals, befinner sig i klinisk fas 2b-utveckling för behandling av hepatit C.

Om Luxembourg Pharmaceuticals

Luxembourg Pharmaceuticals Ltd. är ett bolag inom Lapidot Group, ett privatägt företag med säte i Caesarea, Israel. Luxembourg Pharmaceuticals har varit ett ledande företag inom hälsovård sedan 1930 och innehar exklusiva import- och distributionsrättigheter för produkter från stora läkemedelsföretags såsom Alcon, B.Braun, ApoPharma och Piedmont Pharmaceuticals.

Luxembourg verkar inom olika segment såsom oftalmolgi, kvinnosjukdomar, hematologi, pediatrik och OTC..

Luxembourg har värdefulla samarbeten inom det medicinska området och arbetar som ett integrerat företag gällande försäljning, marknadsföring, logistik och regulatoriska frågor.

 

Mer information om Medivir finns på företagets webbplats: www.medivir.se   

Ämnen

  • Vetenskap, teknik

Kategorier

  • luxembourg pharmaceuticals
  • medivir
  • herpes labialis
  • cold sores
  • xerese
  • xerclear
  • munsår
  • munherpes

Om Medivir

Medivir är ett forskningsbaserat specialistläkemedelsbolag med fokus på utveckling av läkemedel inom infektionssjukdomar. Medivir har en världsledande ställning baserat på bolagets djupa kunskap om enzymerna proteas och polymeras som läkemedelsmål. Medivir har en stark projektportfölj och har nyligen lanserat sin första produkt, ett innovativt läkemedel för behandling av munsår.

Xerese™/Xerclear™ för behandling av läppherpes är godkänd för försäljning både i USA och Europa. Medivirs partner för receptfri försäljning inom Europa och Ryssland är GSK och i USA kommer Meda AB att sälja Xerese™. Medivir har behållit rättigheterna för att sälja Xerclear™ som receptbelagt läkemedel på den svenska och finska marknaden. 

Medivirs nyckelprojekt, TMC435, en proteashämmare, som utvecklas tillsammans med Medivirs partner Tibotec Pharmaceuticals, befinner sig i klinisk fas 2b-utveckling för behandling av hepatit C.

Relaterat innehåll