Gå direkt till innehåll
Nya data som presenteras på årets ASCO-GU bekräftar BAVENCIO® (avelumab) position som första linjens underhållsbehandling för patienter med lokalt avancerad eller metastaserad urotelial cancer.

Pressmeddelande -

Nya data som presenteras på årets ASCO-GU bekräftar BAVENCIO® (avelumab) position som första linjens underhållsbehandling för patienter med lokalt avancerad eller metastaserad urotelial cancer.

  • Abstracts gällande behandlingsval, sekvensering samt livskvalitet kommer att presenteras vid 2024 års ASCO GU.
  • Real World Evidence visar att medianöverlevnad från start av första linjens kemoterapi är cirka 30 månader för patienter som behandlades med Bavencio underhållsbehandling den så kallade JAVELIN Bladder-regimen (PATRIOT-II & READY-CUP).
  • Medianöverlevnaden från start av första linjens kemoterapi når 40 månader i Real World Evidence-studie (AVENANCE) hos patienter som fick ADC-behandling (Antibody Drug Conjucate) som andra linjens behandling efter JAVELIN Bladder-regimen.
  • Merck, ett ledande forsknings- och teknikföretag, meddelade idag nya real world data som fortsätter att stödja användningen av JAVELIN Bladder-regimen för patienter som inte progredierat efter första linjens platinumbaserad kemoterapi. Data inkluderar real world studier som bekräftar en medianöverlevnad (OS) på cirka 30 månader. RWE studien AVENANCE visar att medianöverlevnaden från start av första linjens kemoterapi når 40 månader hos patienter som fick ADC-behandling (Antibody Drug Conjucate) som andra linjens behandling efter Bavencio underhållsbehandling.

"Avelumab som första linjens underhållsbehandling är standardbehandling för patienter med lokalt avancerad eller metastaserad blåscancer, med en väletablerad effekt- och säkerhets-profil som stöds av mångårig erfarenhet från klinisk praxis. Dessa nya analyser bidrar till den omfattande dokumentationen som visar att avelumab-underhållsbehandling kan förlänga den totala överlevnaden samtidigt som den potentiellt ger en gynnsam livskvalitet," säger Philippe Barthélémy, Institut de Cancérologie Strasbourg Europe, Frankrike. "Den pågående analysen av real world evidence-studien AVENANCE kan ge nya insikter som indikerar att den initiala användningen av JAVELIN Bladder-regimen, följt av en andra linjens antikropps-konjugatbehandling som enfortumab vedotin, markant kan förbättra överlevnad för patienterna. Dessa resultat understryker vikten av strategisk behandlingssekvensering för att optimera resultatet för patienterna."

Ett stort antal abstrakt som inbegriper forskning på avelumab presenteras under ASCO-GU 2024.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Merck  är ett ledande läkemedelsföretag inom cancerbehandling, multipel skleros och hormonstimulerande medel för fertilitet. Merck ägnar sig åt innovativ forskning, inriktad på att upptäcka, utveckla, tillverka och marknadsföra små molekyler eller biologiska läkemedel för att hjälpa patienter på områden där det finns stora behov för förbättring. http://www.merck.se/

Kontakter

Joachim C Alexandersson

Joachim C Alexandersson

Presskontakt Sverige 0706-599515 Merck AB

Välkommen till Merck !

Merck är ett ledande läkemedelsföretag inom cancerbehandling, multipel skleros och hormonstimulerande medel för fertilitet. Merck ägnar sig åt innovativ forskning, inriktad på att upptäcka, utveckla, tillverka och marknadsföra små molekyler eller biologiska läkemedel för att hjälpa patienter på områden där det finns stora behov för förbättring.

Merck
Box 3033
169 03 Solna