Gå direkt till innehåll

Senaste nyheterna

EU-kommissionen godkänner BAVENCIO® (avelumab) som första linjens underhållsbehandling vid lokalt avancerad eller metastaserad urotelial cancer (UC)

EU-kommissionen har godkänt Bavencio som monoterapi för första linjens underhållsbehandling av vuxna patienter med lokalt avancerad eller metastaserad urotelial cancer (UC) vars sjukdom inte har progredierat med platinabaserad induktionskemoterapi.
I studien JAVELIN Bladder 100 (N=700), hade patienter som behandlades med BAVENCIO som första linjens underhållsbehandling en statistiskt signifik

Fas III-studie visade att Bavencio® (avelumab) signifikant förlängde överlevnad vid avancerad urotelial cancer - resultat publicerade i The New England Journal of Medicine

Fas III-studie visade att Bavencio® (avelumab) signifikant förlängde överlevnad vid avancerad urotelial cancer - resultat publicerade i The New England Journal of Medicine

Merck och Pfizer rapporterar att resultaten från Fas III-studien JAVELIN Bladder 100 nu finns tillgängliga on-line inför publikation i The New England Journal of Medicine. Dessa data publicerades samtidigt som ytterligare analyser av studien presenterades på European Society for Medical Oncology (ESMO) virtuella kongress 2020.

Bekräftad verkningseffekt och säkerhetsprofil  - Nya data för MS-läkemedlet MAVENCLAD® presenterades på ACTRIMS-ECTRIMS MS Virtual 2020

Bekräftad verkningseffekt och säkerhetsprofil - Nya data för MS-läkemedlet MAVENCLAD® presenterades på ACTRIMS-ECTRIMS MS Virtual 2020

• I studien MAGNIFY-MS visades en verkningseffekt redan två månader efter behandlingsstart. • Säkerhetsuppföljningen efter marknadsgodkännandet visar ingen ökad risk för virala luftvägsinfektioner och en mycket lägre malignitetsincidens än i det kliniska prövningsprogrammet. • Data från 46 patienter med bekräftad eller misstänkt COVID-19 som behandlats med MAVENCLAD tyder inte på någon ökad risk

Amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA godkänner BAVENCIO® (avelumab) som första linjens underhållsbehandling för patienter med lokalt avancerad eller metastaserad urinblåsecancer

Amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA godkänner BAVENCIO® (avelumab) som första linjens underhållsbehandling för patienter med lokalt avancerad eller metastaserad urinblåsecancer

Den första FDA-godkända immunterapin för första linjens underhållsbehandling som uppvisar förbättrad överlevnad vid första linjens underhållsbehandling med avelumab i en fas III klinisk prövning   Medianöverlevnaden har studerats hos patienter som fått underhållsbehandling med avelumab  och jämförts med standardbehandling   En prioriterad granskning har genomförts av FDA

Kontakter

Joachim C Alexandersson

Joachim C Alexandersson

Presskontakt Sverige 0706-599515 Merck AB

Välkommen till Merck !

Merck är ett ledande läkemedelsföretag inom cancerbehandling, multipel skleros och hormonstimulerande medel för fertilitet. Merck ägnar sig åt innovativ forskning, inriktad på att upptäcka, utveckla, tillverka och marknadsföra små molekyler eller biologiska läkemedel för att hjälpa patienter på områden där det finns stora behov för förbättring.

Merck

Box 3033
169 03 Solna