Gå direkt till innehåll

Nyhet -

Miljonlotteriet kommenterar medieuppgifter

Miljonlotteriet beklagar självfallet det kundärende som media rapporterar om i dag den 23/9 och vi ser med stort allvar på den kritik som den missnöjda kunden framför. Som folkrörelseägt bolag har vi en lika tydlig som självklar målsättning att antalet kundklagomål ska hållas på ett minimum och arbetar därför mycket hårt med ständig förbättring av vår kvalitet, inte minst när det gäller säljarbetet.

Det ligger så att säga i sakens natur att vi vill att de lotter vi erbjuder ska associeras med glädje och underhållning, ingenting annat.

Sedan 2013 har vi därför exempelvis ökat utbildningsinsatserna för vår säljkår avsevärt och samtliga säljare är idag certifierade. Vi är dessutom det enda spelbolag som infört en kundombudsman hos vilken man enkelt kan framföra klagomål eller eventuella synpunkter på exempelvis fakturor.

I statistisk mening bär det här insatserna också frukt. Antalet anmälningar till konsumentverket har sjunkit och den positiva trenden håller i sig. Hittills i år är antalet anmälningar färre än två per månad.

Men bara för att vi ser en positiv trend minskar vi inte insatserna för att ytterligare öka kvaliteten. Det långsiktiga målet är att vi ska ha en nollvision avseende anmälningar till konsumentverket, eller omvänt: vi vill bara ha nöjda kunder.

Men med det sagt är vi de första att erkänna när misstag begåtts. Vi borde ha återkopplat till den förfördelade kunden mycket tidigare och att så inte skedde var både ett avsteg från våra egna riktlinjer och något vi djupt beklagar. Vi har även framför vår ursäkt till kunden. Självfallet har vi även rivit fakturan för de tolv lotter som kunden tagit emot.

Har du frågor om vårt arbete på det här området vänligen kontakta kommunikationschef Åsa Fredriksson; asa.fredriksson@miljonlotteriet.se

Statistik från konsumentverket med antalet anmälningar:

2011: 16 st

2012: 40 st

2013: 54 st

2014: 35 st.

2015: 15 st.

Ämnen

Taggar

Presskontakt

Jonatan Hjort

Jonatan Hjort

Presskontakt VD 031-338 28 00
Eva Ekeberg

Eva Ekeberg

Presskontakt Communication Manager 031-338 28 87

Relaterade nyheter