Gå direkt till innehåll
Kristoffer Tamsons (M), trafikregionråd och ordförande för SL.
Kristoffer Tamsons (M), trafikregionråd och ordförande för SL.

Pressmeddelande -

750 miljoner - pandemiplankningens nota

750 miljoner kronor och över 1000 procent ökat fusk på buss. Så såg pandemiplankningen i Stockholm ut under 2020. Trafikregionrådet Kristoffer Tamsons vill nu se en rad insatser för att komma till bukt med fusket.

- Att pandemiplankningen ökade med 290 procent i fjol innebär att skattebetalarna bekostade fuskåkande för en trekvarts miljard. Det är hårresande siffror. En trekvarts miljard hade gjort mycket för att utveckla och rusta upp kollektivtrafiken i ett läge då vi blöder pengar som följd av pandemin, säger Kristoffer Tamsons (M), trafikregionråd och ordförande för SL.

- Fusket ombord på våra bussar ökade med hela 1000 procent i fjol och vissa dagar reste uppemot 8 av 10 utan att göra rätt för sig. Det var inte ett stolt ögonblick i kollektivtrafikens historia. Fjolåret präglades av ett mörker vi inte har råd med i år, säger Tamsons (M).

- Steg för steg ska vi ta tillbaka kollektivtrafiken till det hederliga Stockholm. Biljettkontrollerna ska fyrdubblas jämfört med i fjol och fler riktade kontroller ska genomföras. Samtidigt måste lagstiftarna ge oss möjlighet att själva bestämma nivån på tilläggsavgifter, att kunna skärpa påföljderna vid återkommande plankning och se över möjligheterna att utdöma andra påföljder än böter. Skyddsglas bidrar också och har installerats ombord på drygt 70 procent av bussarna. Antalet som gör rätt för sig har undersamma tid ökat med 500 procent, säger Tamsons (M).

Fakta:
Enligt SL:s fuskrapport för 2020 var fjolåret pandemiplankarnas år. Antalet tilläggsavgifter under 2020 uppgår till 32309 stycken, vilket är i paritet med 2019 års nivåer. Detta trots väsentligt färre resenärer, drygt genomförda biljettkontroller och att biljettkontrollerna var pausade under fyra månader. Under juli månad reste upp till var fjärde resenär utan att göra rätt för sig.

Kostnaderna för fuskåkande i SL-trafiken uppgick i fjol till drygt 750 miljoner kronor vilket är en ökning med uppemot 480 miljoner kronor jämfört med 2019. Detta trots att resandet har minskat kraftigt under pandemin. Under året ställdes tilläggsavgifter ut för 49,0 mnkr. 750 miljoner kronor motsvarar ungefär en femtedel av biljettintäktsförlusterna SL såg under 2020, som uppgick till drygt 3,9 miljarder kronor.

Fusket i SL-trafiken 2020 bedöms uppgå till 12 procent vilket är en ökning med 290 procent jämfört med föregående år. Fusket på buss bedöms ha ökat från 1,6 procent 2019 till 18 procent 2020, en ökning med över 1000 procent.

För lokalbanor har fusket ökat från 4,93 procent till 15 procent och pendeltågen har sett en ökning från 4,57 procent till 9 procent. Minst ökning har den spärranpassade tunnelbanan sett med 4,18 procent till 6 procent.

Som jämförelse kan nämnas att Skånetrafiken meddelade förra veckan att de sett en utveckling mot var tolfte bussresenär utan giltig biljett samt att kostnaderna för fusket skulle uppgå till 160 miljoner kronor.

Sedan årsskiftet har skyddsglas installerats på över 1300 bussar av totalt 2200 bussar i SL-trafiken. Under samma tidsperiod har valideringarna ökat från 4 procent till 24 procent. 

Ämnen

Taggar

Regioner


Moderaterna styr Region Stockholm tillsammans med Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna och Miljöpartiet. Vi är en blågrön koalition som tillsammans ansvarar för bland annat sjukvården, kollektivtrafiken och utvecklingen i Stockholmsregionen.

Moderaterna i Region Stockholm

Moderaterna styr Region Stockholm tillsammans med Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna och Miljöpartiet. Vi är en blågrön koalition som tillsammans ansvarar för bland annat sjukvården, kollektivtrafiken och utvecklingen i Stockholmsregionen.

Pressjournummer: 08-737 33 33

Moderaterna i Region Stockholm
Hantverkargatan 45
104 22 Stockholm
Sverige