Gå direkt till innehåll
Charlotte Broberg (M), fastighets- och serviceregionråd.
Charlotte Broberg (M), fastighets- och serviceregionråd.

Pressmeddelande -

​Granskning av Strukturfondsparterskapet

Igår meddelade riksrevisor Helena Lindberg att man avser att gå vidare med granskning av de regionala strukturfondsparterskapen. Detta motiveras bland annat av att det aldrig skett någon större utvärdering sedan de instiftades 2007 och att de årligen fördelar stora summor pengar. Stockholmsregionen får via Strukturfonderna drygt 2,3 miljarder kronor för att stödja utvecklingen i länet under innevarande programperiod 2014-2020.

Idag sammanträder Strukturfondsparterskapet i Stockholm. På dagordning finns bland annat genomgång av en rapport som granskat partnerskapet i Stockholm författad av Sweco samt information om den arbetsgrupp som tillsatts för att revidera rutiner och arbetssätt för partnerskapet mot bakgrund av de avslöjanden om missförhållanden inom ESF-rådet som rapporterats tidigare.

- Jag blir väldigt upprörd när skattepengar inte hanteras varsamt. En av de första åtgärder jag vidtog när jag tog över som ordförande för Strukturfondsparterskapet i Stockholm var att tillsätta en arbetsgrupp som har i uppgift att se över arbetssätt och rutiner i vårt eget arbete. Därtill har det sedan tidigare varit beställt en rapport från Sweco för att granska och utvärdera dess arbete, säger Charlotte Broberg (M), regionråd i Region Stockholm och ordförande i Strukturfondspartnerskapet.

Nu har även Riksrevisionen beslutat att gå vidare med granskning av Strukturfondsparterskapen i Sverige. Man skriver bland annat att strukturfondsparterskapen ”kräver en omfattande administration med många inblandade parter”. Riksrevisionen kommer granska systemet och se hur EU:s strukturfondsprogram kan genomföras effektivt i Sverige. Riksrevisionen kommer även att granska regeringens styrning, och om Tillväxtverket och Svenska ESF-rådet har gett partnerskapen goda förutsättningar för deras arbete.

- Jag välkomnar Riksrevisionens granskning och hoppas att den kan bidra till att vi framgent inom bidragsgivandet genom strukturfonderna kan bli både vassare och effektivare. Själva har vi tagit ett rejält tag kring vår egen verksamhet, men det är klart att förutsättningar och ramar sätts av hur regeringen väljer att utforma programmen och styra sina myndigheter. Här hoppas jag på en förbättring genom riksrevisionens arbete, avslutar Charlotte Broberg (M), regionråd i Region Stockholm.

Om Strukturfondspartnerskapet Stockholm

Strukturfondspartnerskapet Stockholm är ett tvärsektoriellt partnerskap med representanter från politik, akademi, näringsliv, statliga myndigheter och det civila samhällets organisationer och beslutar om prioritering av projekt inom EU:s strukturfonder. Under perioden 2014–2020 beslutas om en total projektbudget på cirka 2,3 miljarder kronor varav 845 miljoner finansieras av Europeiska socialfonden (ESF) och 298 miljoner av Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF). Strukturfondsparterskapet beslutar om vilka projekt som ska prioriteras och beviljas medel från (EURF) och (ESF).

Ämnen

Taggar

Regioner


Moderaterna styr Region Stockholm tillsammans med Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna och Miljöpartiet. Vi är en blågrön koalition som tillsammans ansvarar för bland annat sjukvården, kollektivtrafiken och utvecklingen i Stockholmsregionen.

Presskontakt

Sara Persson

Sara Persson

Pressekreterare (M) Finansroteln +46 707 37 62 55