Gå direkt till innehåll
​Svenonius: Vill ha ett handslag om karens för landets landstings- och kommunalråd

Pressmeddelande -

​Svenonius: Vill ha ett handslag om karens för landets landstings- och kommunalråd

Att allmänheten har högt förtroende för kommuner och landsting är en grundförutsättning för demokratin. Det gäller både hur man använder skattebetalarnas pengar och hur man förvaltar det förtroende som man fått av medborgarna när man har haft politiska uppdrag. Alliansen i Stockholms läns landsting föreslår därför att en nationell riktlinje tas fram för hur uppdrag ska bedömas som inleds efter avslutad tjänstgöring som landstings-, region- och kommunalråd. Initiativet vill vi ta i Sveriges kommuner och landsting, SKL.

I torsdags presenterade regeringen ett lagförslag som innebär att restriktioner införs för statsråds - och statssekreterares övergångar till annan än statlig verksamhet. Nu tar Stockholms läns landsting ett initiativ för att se över vad som bör gälla när för när man har avslutat sin tid som ledande politiker i kommuner, regioner och landsting.

- Det handlar om medborgarnas förtroende för demokratin. Därför är det är viktigt att det finns tydliga och gemensamma regler för övergångar från politik till organisationer och näringsliv även när det gäller Sveriges kommuner, regioner och landsting. Karens - och hur den ska hanteras såväl praktiskt som ekonomiskt - behöver utredas. Jag vill att vi ska ha en blocköverskridande samsyn i frågan och att vi tar detta initiativ tillsammans i SKL, säger Irene Svenonius (M), finanslandstingsråd Stockholms läns landsting

Fakta
I Stockholms läns landsting pågår det ett stort arbete med att se över och ta fram nya policys för att säkerställa en tydlig ledning och styrning i landstinget.För att ytterligare stärka förtroendet för landstingets verksamhet är det viktigt med regler för allmänhetens insyn i vilka uppdrag förtroendevalda åtar sig efter avslutad tjänstgöring i landstinget. Sådana regler bör vara gemensamma för alla kommuner, regioner och landsting, därför vill vi ta initiativ till detta i SKL. Det har varit viktigt att invänta lagrådsremissen innan vi går vidare med förslag.Alliansen vill ta initiativ till detta på nästa sammanträde med SKLs styrelse, den 16 mars. 

Ämnen

Regioner


Moderaterna styr Stockholms läns landsting tillsammans med Alliansen sedan 2006 och ansvarar för sjukvården och kollektivtrafiken i Stockholmsregionen. 

Moderaterna i Region Stockholm

Moderaterna styr Region Stockholm tillsammans med Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna och Miljöpartiet. Vi är en blågrön koalition som tillsammans ansvarar för bland annat sjukvården, kollektivtrafiken och utvecklingen i Stockholmsregionen.

Pressjournummer: 08-737 33 33

Moderaterna i Region Stockholm
Hantverkargatan 45
104 22 Stockholm
Sverige