Gå direkt till innehåll
Pressinbjudan, i dag 1/3: Ulla Hamilton presenterar Cykelplan Stockholm 2012

Pressmeddelande -

Pressinbjudan, i dag 1/3: Ulla Hamilton presenterar Cykelplan Stockholm 2012

Trafik- och arbetsmarknadsroteln, Stockholms stad
Trafik- och arbetsmarknadsborgarrådet Ulla Hamilton (M)

PRESSINBJDAN - PÅMINNELSE

I juni 2010 fick Trafikkontoret i uppdrag att ta fram en ny cykelplan för Stockholms stad. Uppdragets huvudinriktning var att förbättra förutsättningarna för ett ökat cyklande och förbättrad framkomlighet i Stockholms stad med fokus på pendlings- och cykelresor.

I dag bjuder Trafikborgarrådet Ulla Hamilton (M) in till pressfika för att presentera Cykelplan Stockholm 2012 som Trafik- och renhållningsnämnden därefter kommer skicka på bred remiss.

När: I dag torsdagen den 1 mars kl. 10.30.
Var: Stadshuset, Ragnar Östbergs plan 1. Samling i receptionen.

Anmäl gärna förväntad närvaro till oliver.carra@stockholm.se.

Presskontakt:
Oliver Carrà, pressekreterare, 076-12 29 202 alt. genom M-pressjour 08-508 29 222.

Bakgrund:
I juni 2010 fick trafikkontoret i uppdrag av trafik- och renhållningsnämnden att ta fram en ny cykelplan för Stockholms stad. Uppdraget bestod i att foga samman de tidigare inner- och ytterstadsplanerna för cykel samt att i planen fokusera på pendlingscyklister och arbetsresor.

I remissversionen av Framkomlighetsstrategin betonas vikten av att prioritera kapacitetsstarka färdmedel som kollektivtrafik, gång och cykel för att upprätthålla en god framkomlighet samtidigt som Stockholm växer.

Cykelplan Stockholm 2012:s två övergripande mål är att det ska vara enkelt och säkert att cykla i Stockholm samt att andelen cyklister ska öka. Cykelplanen omfattar en mängd åtgärder som behöver göras för att nå de övergripande målen. Det är dels åtgärder som syftar till att skapa en väl fungerande infrastruktur, dels för att kommunikation och för att hitta former för samverkan. Planen redogör även för kostnader och uppföljning av de åtgärder som planeras utredas och genomföras.

Ämnen

Regioner


Moderaterna i Stockholms stad - pressjournummer 08-508 29 222 / +46 8 508 29 222

Presskontakt

Edward Tovi

Edward Tovi

Presskontakt Pressekreterare för finansborgarrådet Anna König Jerlmyr 076-122 92 02
Oskar Rådehed

Oskar Rådehed

Presskontakt Pressekreterare för stadsbyggnadsborgarrådet Joakim Larsson och finansborgarrådet Anna König Jerlmyr 076-122 91 26
Erik Engstrand

Erik Engstrand

Presskontakt Pressekreterare för bostads- och fastighetsborgarrådet Dennis Wedin och stadsdelsnämndsordföranden 076-122 91 40
Moderaternas pressjour

Moderaternas pressjour

Presskontakt 08-508 29 222