Gå direkt till innehåll
Var fick du luft ifrån?

Blogginlägg -

Var fick du luft ifrån?

Coronapandemin är hemsk. Den tar liv och raserar livsverk. Det som däremot ger hopp om en ljusare framtid är det sätt som vi hanterar krisen. Vi hjälps åt, reser mindre och ställer om för att få stopp på viruset.

Det syns när smoggen lättar i Indien och Himalaya blir synligt och det märks också förbättringar här i vårt län.

Biltrafik är den största orsaken till dålig luft i Stockholm. I mars hade vi den lägsta kvävedioxidutsläppen i gatumiljö sedan mätningarna startade 1991 och den lägsta partikelhalterna i luften sedan mätningar av PM10 började 2000.

Mitt i allt elände är det här bra nyheter för alla barn i vårt län som går och cyklar till skola och som är ute och leker.

För dålig luft är ingen småsak. Institutet CREA i Helsingfors beräknar att 11 000 förtida dödsfall undviks i Europa till följd av minskade halter av partiklar och kvävedioxid under coronakrisen.

Luftföroreningar från trafiken uppskattas av Trafikverket varje år orsaka omkring 3 000 förtida dödsfall i Sverige. Det kan jämföras med att 223 personer dog i trafiken. Lungcancer, hjärtinfarkter och stroke är några av de vanligaste sjukdomar som luftföroreningarna orsakar.

Vi vet att det är barn, äldre och personer med sämre hälsa som drabbas hårdast av luftföroreningar. Enligt både Folkhälsomyndigheten och Europeiska miljöbyrån så ser vi en ökad ojämlikhet vad gäller miljörelaterad hälsa. I Stockholmsregionen drabbas socioekonomisk svaga områden mer än andra. Det finns också uppgifter om att dålig luft också bidrar till psykisk ohälsa.

Vi vet att det inte behövs någon pandemi för att luften ska bli bättre. Och att det inte står i motsättning till en utveckling till god ekonomi där företag frodas och arbete skapas.

Vi måste bara välja rätt väg och vi har en chans nu som vi kanske inte får igen. För när vi nu ska kickstarta ekonomin måste pengar gå till satsningar som inte sabbar vår luft. Och nu kan vi göra det under kontrollerade former istället för framtvingat av en pandemi som slår blint mot hela vårt samhälle.

Därför vill vi i Miljöpartiet satsa på snabbtåg till Oslo istället för att lägga miljarder på att bygga ut Arlanda för mer flyg. På den sträckan görs en miljon flygresor varje år.

Därför vill vi fortsätta bygga nya spår och dra nya busslinjer så att fler får vardagen att gå ihop utan bil - istället för att lägga miljarder av skattebetalarnas pengar på att bygga nya motorvägar för ökad biltrafik.

Därför vill vi att bussarna ska få mer plats så att bussresenärerna inte sitter fast i bilköer. Gärna med fler busskörfält som anläggs innan all trafik är tillbaka. Därför gör vi nu också en storsatsning på elbussar och arbetar för en region där fler barn kan cykla till skolan, och fler vuxna till jobbet.

Krisen är inte över än. Viruset är kvar och fokus nu handlar om att rädda liv och att se till att vården klarar att ta hand om alla som behöver den. Men samtidigt kan vi inte pausa framtiden. Den ska vara både grön, hållbar och hälsosam.

Tomas Eriksson (mp) gruppledare Region Stockholm

Susanne Nordling (mp) gruppledare hälso- och sjukvård Region Stockholm

Ämnen

Regioner

Presskontakt

Tobias Östberg, 070-737 45 09

Tobias Östberg, 070-737 45 09

Presskontakt Pressekreterare