Gå direkt till innehåll
Foto: Fredrik Hjerling
Foto: Fredrik Hjerling

Pressmeddelande -

​50 miljoner till bättre vård för psykisk hälsa

Region Stockholm satsar 50 miljoner kronor i ett utbildningspaket för att förbättra vården för psykisk hälsa på vårdcentralerna. Satsningen, som finansieras av statsbidrag, är en förutsättning för att vårdcentralerna ska kunna ta helhetsansvar för patienterna.

-Den psykiska hälsan är lika viktig som den fysiska, men det återspeglar sig inte alltid i vården. Därför satsar vi på att lyfta kunskapen och stödet till första linjen för den psykiska hälsan. Det ska vara lika självklart att få hjälp för ångest som för halsont på din vårdcentral, säger Susanne Nordling (MP) politiskt ansvarig för psykiatri och psykisk hälsa i Region Stockholm.

Undersökningar visar att upp till hälften av alla besök i primärvården helt eller delvis beror på psykisk ohälsa. Det är också den vanligaste orsaken till sjukskrivningar hos Försäkringskassan. En studie som Region Stockholm gjort bland vårdgivare inom primärvården, visar att behovet av att kunna ge vård för psykisk ohälsa är stort, men att personalen upplever osäkerhet.

- Det här är till för att ge nya verktyg till vårdpersonalen som möter patienterna. De ska inte behöva känna sig osäkra, utan få den trygghet de behöver för att kunna ge god vård, säger Susanne Nordling.

Med start i december i år kommer all vårdpersonal på samtliga vårdcentraler i Region Stockholm erbjudas deltagande i fortbildnings- och informationsinsatser för evidensbaserad handläggning av psykisk ohälsa i primärvården. Målet är att tillgängliggöra utbildning och kunskapsstöd för primärvårdens personal vad gäller bedömning, diagnostisering och behandling för måttlig och lindrig psykisk ohälsa för alla åldrar.

-Det här är ett viktigt steg för att den psykiska hälsan ska värderas lika högt i vården som den fysiska. Detta är en viktig förstärkning av första linjens psykiatri på vårdcentralerna. Den psykiska ohälsan är en av vårt läns största utmaningar. Vi vet att tidiga insatser är viktiga och vården behöver göra mera. Därför måste hjälpen finnas när.

Utbildningar startar från december 2020

Ämnen

Regioner


Miljöpartiet i Stockholmsregionen består av 26 kommuner och Stockholms läns landsting. Vi arbetar med att göra hela regionen hållbar på lång sikt. Det innebär bland annat en modern kollektivtrafik, en trygg hälso- och sjukvård och klimatsmarta lösningar. Läs mer här!

Presskontakt

Tobias Östberg, 070-737 45 09

Tobias Östberg, 070-737 45 09

Presskontakt Pressekreterare
Miljöpartiet i Region Stockholm
Hantverkargatan 45
112 21 Stockholm