Gå direkt till innehåll
Foto: Fredrik Hjerling
Foto: Fredrik Hjerling

Pressmeddelande -

Bättre fart på bussarna

Bussar som sitter fast i bilköer är ett stort problem för resenärerna, men också för möjligheten att sätta in fler bussar. Tomas Eriksson (MP) har sedan årsskiftet det politiska ansvaret för framkomligheten i kollektivtrafiken i Region Stockholm.
-Vi vill till exempel se kameror i bussarna som kan fota felparkerade bilar som står i vägen för bussarna. Det kräver lagändring och det är något jag vill att regeringen tittar på, säger Tomas Eriksson (MP).

Idag har Framkomlighetskommissionen sitt första möte för mandatperioden. Tomas Eriksson (MP) Miljö- och kollektivtrafikregionråd i Region Stockholm är ny ordförande i kommissionen.

-Att få bättre fart på bussarna är mitt viktigaste uppdrag under mandatperioden och helt nödvändigt för att öka andelen som väljer kollektivtrafiken. Därför kommer kommissionens arbete trappas upp under 2019. Bussresenärerna måste prioriteras högre, säger Tomas Eriksson (MP).

I kommissionen sitter förutom Tomas Eriksson också Daniel Helldén, trafikborgarråd i Stockholms stad. De möts idag tillsammans med tjänstemän från både trafikförvaltningen och trafikkontoret.

-Det här är mitt viktigaste uppdrag, men ett som vi måste lösa tillsammans. Region Stockholm har ansvar för bussarna, men inte för vägen, säger Tomas Eriksson (MP).

Det blågröna styret i Region Stockholm kommer prioritera utbyggd kollektivtrafik de kommande fyra åren. Redan i år ökar antalet bussavgångar med 127 000 i regionen. Det är bra, men det behövs fler.

Samtidigt är trängsel ett stort problem. Det märks inte minst genom att hastigheten på de blåa bussarna sjunker. Det här gör att resenärerna riskerar att inte komma fram i tid till jobb, skola och hämtning på förskola.

Miljöpartiet har länge drivit frågan om påstigning genom alla dörrar. Det kommer nu att utredas under 2019. En åtgärd som gör att resenärerna snabbare kommer på och bussen fortare iväg. Det spar tid vid hållplatserna.

Felparkerade bilar där bussen ska fram är något som också står i vägen för busstrafiken.

-Vi vill se kameror i bussarna som kan fota felparkerade bilar. Det kräver lagändring och det är något jag hoppas regeringen kommer titta på, säger Tomas Eriksson (MP).

Sedan kommer man också att jobba för att få fler busskörfält, mer grönt ljus för busstrafiken och att minska störningarna i busstrafiken från vägarbeten.

Trängseln i busstrafiken gör det svårt att utöka antalet bussturer. Kommer bussarna inte fram så innebär fler bussar att de bara riskerar att åka på led efter varandra.

-Fler ska få livet med jobb, fritid och hämtning på förskolan att gå ihop utan bil. Det tänker Miljöpartiet jobba hårt med under de kommande fyra åren. Det är en viktig pusselbit för att vår region ska bli världens första klimatneutrala region. Vi måste alla hjälpas åt för att nå dit. Jag lovar att göra mitt yttersta.

Fakta: Framkomlighetskommissionen

Trafiknämnden i Region Stockholm och Stockholms stad har inrättat Framkomlighetskommissionen i syfte att hantera dagens trängselproblem i busstrafiken samt säkerställa genomförande av stomnätsplanen. Det stomnätsbokslut som tagits fram visar att 44 procent av stombussnätet har god standard när det gäller framkomlighet. Trafiknämnden har som mål att öka denna siffra i samverkan med regionens kommuner.

I framkomlighetskommissionen sitter

Tomas Eriksson (MP) regionråd för miljö- och kollektivtrafik

Daniel Helldén (MP) trafikborgarråd Stockholms stad
Ämnen

Regioner


Miljöpartiet i Stockholmsregionen består av 26 kommuner och Stockholms läns landsting. Vi arbetar med att göra hela regionen hållbar på lång sikt. Det innebär bland annat en modern kollektivtrafik, en trygg hälso- och sjukvård och klimatsmarta lösningar. Läs mer här!

Kontakter

Elina Jansson

Elina Jansson

Presskontakt Pressekreterare 070-737 67 25
Miljöpartiet i Region Stockholm
Hantverkargatan 45
112 21 Stockholm