Gå direkt till innehåll
Klimatarbetet i Region Stockholm - ligger före tidtabell

Pressmeddelande -

Klimatarbetet i Region Stockholm - ligger före tidtabell

Region Stockholms klimatpåverkan från sina verksamheter har minskat med 55 procent sedan 2011. Det visar regionens Miljöredovisningen för 2020.
-Det betyder att vi nådde målet att halvera vår klimatpåverkan ett år tidigare än beräknat. Miljöpartiet gick med i det blågröna styret för att få igenom klimatpolitik. Det här visar att vi gör skillnad, säger Tomas Eriksson (MP) miljöregionråd.

Miljö- och klimatarbetet i Region Stockholm har tagit stora kliv framåt. Ett av de uppsatta målen är att till 2021 minska Region Stockholms klimatpåverkan med 50 procent jämfört med 2011. När Region Stockholm presenterar Miljöredovisningen för 2020 så visar den att det målet nåddes redan ifjol. Då hade man genom ett långsiktigt arbetet minskat klimatpåverkan med 55 procent jämfört med 2011.

-Med Miljöpartiet i styret så har Region Stockholm lagt in en extra växel i klimatarbetet. Det märks i Miljöredovisningen för 2020, säger Tomas Eriksson (MP).

Det stora arbetet har varit att ställa om kollektivtrafiken. Ett bevis för att det arbetet varit framgångsrikt är att resor med buss och tåg i kollektivtrafiken i vårt län sedan några månader är klassat som Bra Miljöval av Naturskyddsföreningen. Också det en miljöpartistisk framgång.

Miljöredovisningen visar att andelen förnybara drivmedel i kollektivtrafiken uppgick till 92 procent 2020. Det är en ökning med 3 procent jämfört med året innan. I busstrafiken och i den spårbundna kollektivtrafik är andelen förnybara drivmedel 97 respektive 100 procent.

-Den stora utmaningen här är att ställa om kollektivtrafiken på vatten. Men det är nästa steg vi måste ta, säger Tomas Eriksson.

När det gäller utsläpp från Region Stockholms tjänsteresor så har de minskat med 86 procent sedan 2011. Det beror på ett stort och viktigt omställningsarbete som gjorts över lång tid, men samtidigt har 2020 varit ett mycket ovanligt år som förhindrat väldigt många resor. Det gör så klart att det finns en stor covid-effekt här.

-Samtidigt har viruset påskyndat en digitalisering av möten. Digitala möten har sparat miljoner för regionen under fjolåret samtidigt som det bidrar till minskade utsläpp. Det är viktig med fysiska möten, men många möten kommer att förbli digitala även efter viruset, säger Tomas Eriksson.

Tittar man på klimatpåverkan från patientmåltider så har de minskat med 21 procent per portion i relation till basår 2016, vilket innebär att målet på 20 procent sannolikt kommer att uppnås 2021.

-Det är bra och viktigt, men vi är inte nöjda. Vi fortsätter jobba med att ställa om Region Stockholm, säger Tomas Eriksson (MP).

Här kan du läsa Miljöredovisningen för 2020: https://www.sll.se/globalassets/5.-politik/politiska-organ/regionstyrelsen/2021-04-13/p-5-rs-2020-0769-arsredovisning-2020-for-region-stockholm.pdf

Ämnen

Regioner


Miljöpartiet i Stockholmsregionen består av 26 kommuner och Stockholms läns landsting. Vi arbetar med att göra hela regionen hållbar på lång sikt. Det innebär bland annat en modern kollektivtrafik, en trygg hälso- och sjukvård och klimatsmarta lösningar. Läs mer här!

Presskontakt

Tobias Östberg, 070-737 45 09

Tobias Östberg, 070-737 45 09

Presskontakt Pressekreterare
Elina Jansson

Elina Jansson

Presskontakt Pressekreterare 070-737 67 25
Miljöpartiet i Region Stockholm
Hantverkargatan 45
112 21 Stockholm