Gå direkt till innehåll
​Malin Fijen Pacsay (MP) ska leda Stockholmsregionens klimat- och hållbarhetsarbete

Pressmeddelande -

​Malin Fijen Pacsay (MP) ska leda Stockholmsregionens klimat- och hållbarhetsarbete

Region Stockholm har beslutat att inrätta en klimat- och hållbarhetsnämnd från 1 juli i år. Att ordförandeposten för nämnden ska innehas av en Miljöpartist har stått klart länge. Efter Miljöpartiets distriktsstämma under lördagen står det klart att Malin Fijen Pacsay (MP) kommer svinga klubban i den nya nämnden och axla det tunga ansvaret.

-Det är hedrande att få ett så stort och viktigt uppdrag. Men det är också ett uppdrag som förpliktigar. Nu ska takten i klimat- och hållbarhetsarbetet öka. Kalla mig ambitiös, men glöm inte att jag också är väldigt envis, säger Malin Fijen Pacsay (MP) nyvald ordförande för Region Stockholms nya Klimat- och hållbarhetsnämnd.

Som ansvarig för sjukvård och kollektivtrafik, med en budget på mer än 100 miljarder och över 40 000 anställda är möjligheterna för Region Stockholm att påverka omställningen stor. Både inom den egna verksamheten men även genom att ställa krav på samarbetspartners och leverantörer. Genom att vara en föregångare kan Region Stockholm påverka väldigt mycket.

-I Stockholmsregionen bor nästan en fjärdedel av Sveriges befolkning, det vi gör här ger eko. Vi kan exempelvis påverka produktion på andra sidan jorden i hållbar riktning genom att ställa miljömässiga och sociala krav i upphandlingar. Genom att ständigt förbättra kollektivtrafiken kan fler resa klimatsmart. Det ger grön omställning på riktigt, säger Malin Fijen Pacsay

Den nya nämnden kommer ansvara för det länsövergripande klimatarbetet och det interna arbetet kopplat till miljö och social hållbarhet. Nämnden är unik i sitt slag och inrättas för att ge klimat- och hållbarhetsarbetet mer tyngd och ett tydligare ledarskap. Det innebär egna resurser och för första gången en egen budget för klimat- och hållbarhetsarbetet.

-Region Stockholm har under många år haft goda resultat på miljö- och klimatområdet. Sedan vi kom med i styret har vi höjt ambitionerna och breddat begreppen till att omfatta hela hållbarhetsområdet. Just nu tar vi till exempel fram nya hållbarhetsmål med grund i Agenda 2030. Därför känns det naturligt att en ny nämnd markerar den förändring som sker, säger Malin Fijen Pacsay.

Kort sammanfattning av nämndens uppgifter framöver:

 • Ta fram en ny hållbarhetsstrategi för Region Stockholm.
 • Ta fram en koldioxidbudget för Region Stockholm.
 • Energieffektivisera och gynna miljöteknik i vården och kollektivtrafiken.
 • Stärka hållbarhetskraven i upphandlingar.
 • Minska klimatpåverkan från vården och kollektivtrafiken.
 • Minska mängderna avfall och öka det cirkulära tänket.
 • Nå 100% förnybar energiproduktion i Stockholms län.
 • Nå netto-noll klimatpåverkan i Stockholms län med fokus på transporter och bebyggelsen.
 • Stötta kommuner, företag och andra aktörer i deras klimatarbete.
 • Öka kunskapen och förståelsen för social hållbarhet.
 • Minska alla typer av diskriminering och förbättra bemötandet.
 • Stärka barns och ungas rättigheter i enlighet med barnkonventionen.

Om Malin Fijen Pacsay

Malin Fijen Pacsay är 50 år och bor i Vaxholm. Hon har varit aktiv i politiken sedan 2012 och är heltidspolitiker i Region Stockholm sedan valet 2018. Hon är ekonom och har studerat på Handelshögskolan i Göteborg. Hon har tidigare arbetat med strategisk organisation och kommunikation

Ämnen

Regioner


Miljöpartiet i Stockholmsregionen består av 26 kommuner och Stockholms läns landsting. Vi arbetar med att göra hela regionen hållbar på lång sikt. Det innebär bland annat en modern kollektivtrafik, en trygg hälso- och sjukvård och klimatsmarta lösningar. Läs mer här!

Presskontakt

Tobias Östberg, 070-737 45 09

Tobias Östberg, 070-737 45 09

Presskontakt Pressekreterare
Miljöpartiet i Region Stockholm
Hantverkargatan 45
112 21 Stockholm