Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

MP satsar 1 miljard på cykeltrafiken i Stockholmsregionen

Miljöpartiet presenterar 96 förslag på cykelsatsningar i Stockholmsregionen. Under mandatperioden 2011-2014 vill Miljöpartiet lägga ca 1 miljard på cykelsatsningar i regionen med finansiering från riksdag, kommuner och landsting.

Miljöpartiet presenterar ett stort antal förslag på utbyggnad och förbättring av cykelstråken i Stockholms stad. Särskilt fokus sätts på sträckor med mycket cyklister och trängsel, där säkerhet och framkomlighet måste förbättras. Dessutom föreslås 17 regionala cykelvägsatsningar och 38 politiska åtgärder för att främja cykling.

– I Stockholm måste cykeln ses som en självklar del i trafiken. Med moderaternas ovilja att satsa kommer det ta 100 år att genomföra Stockholms cykelplaner. Vi kan inte vänta så länge, säger Emilia Hagberg (MP), gruppledare Stockholms stad.

– Det ska bli lättare att ta med cykeln i kollektivtrafiken, fler lånecyklar i hela regionen och de felande länkarna i cykelvägnätet måste byggas ihop, säger Raymond Wigg (MP), oppositionslandstingsråd Stockholms län.

De 96 förslagen innehåller satsningar på nya och bättre cykelvägar (i Stockholms stad och region), bättre säkerhet och information, anpassade trafikregler, mer parkeringsmöjligheter och service, stöd från arbetsgivare och en tydligare politik och styrning.

Ladda ner Miljöpartiets cykelkartor och förslag i rapporten ”Stockholms cyklister kan inte vänta i 100 år”, se bilaga nedan.

Finansiering av cykelsatsningar 2011-2014
Miljöpartiet i Stockholms landsting avsätter i budgeten 30 mkr årligen till gång- och cykelsatsningar. I Stockholms stad avsätter MP årligen 100 mkr för att genomföra Stockholms stads cykelplaner. I det rödgröna samarbetet i riksdagen avsätter de tre partierna 250 miljoner årligen till en närtidssatsning på kollektivtrafik och cykel i Stockholmsregionen. Av dessa 250 miljoner vill Miljöpartiet i Stockholm att minst 50 miljoner per år ska gå till cykelsatsningar i Stockholms stad och motsvarande summa i länets övriga kommuner, plus medfinansiering från övriga 25 kommuner.

För mer information
Adam Axelsson, MP pressekreterare Stockholms stad, 0761-22 96 57
adam.axelsson@stockholm.se
Elisabeth Richter, MP pressekreterare Stockholms landsting, 070-737 45 09,
elisabeth.richter@politik.sll.se

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Yasmin Acosta Romero

Presskontakt 0707376548

Linna Fredström

Presskontakt 0707373261

Relaterat innehåll

Miljöpartiet i Region Stockholm
Hantverkargatan 45
112 21 Stockholm