Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

MP, V: Trängselavgifter för 210 kr eller ökade koldioxidutsläpp? - idag klubbas regionplanen RUFS 2010

Idag fattar landstingsfullmäktige beslut om den omdebatterade Regionala utvecklingsplanen, Rufs 2010. Miljöpartiet och Vänsterpartiet yrkar återremiss och vill att förslaget arbetas om så att klimatmålen nås och de gröna kilarna bevaras.

Om Stockholmsregionen ska lyckas minska koldioxidutsläppen med 30 procent till 2030 samtidigt som man bygger nya vägar, måste trängselavgifterna höjas till 210 kronor per dag 2030 (150 kronor i dagens penningvärde)*. Biltrafiken i Stockholms län beräknas fortsätta öka med RUFS 2010 medan andelen som reser kollektivt beräknas minska.

– Vi vill öka kollektivtrafikandelen mer än bilresandet. Att åka ihop måste få högre status genom minskade restider, ökad kvalitet och bekvämlighet. Vi vill också att länets gröna kilar ska klassas som riksintresse och få skydd i Miljöbalken, säger Raymond Wigg, (MP) oppositionslandstingsråd.

– Planen sätter upp ambitiösa mål men är inte konsekvent. Först skriver man övergripande om nödvändigheten av att tänka nytt på grund av klimatfrågan – sedan är det mest gamla motorvägar som planerades redan på 1950-talet som dominerar, säger Birgitta Sevefjord, (V) oppositionslandstingsråd.

– Rufs 2010 tar ett helhetsgrepp på hållbar utveckling med mål helt i Miljöpartiets anda. Men majoritetens Rufs saknar de politiska beslut som krävs för en hållbar region. En massiv satsning på smart frakt, spårvägar, bussar, båtpendling, vägfärjor och spårbilar är Miljöpartiets förslag. Det behövs också satsningar på miljöteknik för näringslivsutveckling - vänd klimathotet till nya möjligheter, säger Björn Sigurdsson, (MP) representant i regionplanenämnden. 

Miljöpartiet och Vänsterpartiet vill stryka Förbifart Stockholm, Österleden, E4-länken och Södertörnsleden ur regionplanen och istället bygga ut kollektivtrafiken.
– Det här är fel recept mot växtvärk och klimatfrossa. Stryk motorvägssatsningarna och bygg ut för tunnelbana, spårväg och cykel, säger Jan Strömdahl, ledamot landstingsfullmäktige.

* Regionplanekontorets Känslighetsanalyser inför Trafik RUFS 2010, se länk nedan.

För mer information
Raymond Wigg (MP) landstingsråd i opposition, 070-737 44 16
Birgitta Sevefjord V), landstingsråd i opposition, 070-737 41 17
Björn Sigurdsson (MP) ersättare regionplanenämnden, ledamot landstingsfullmäktige,
070-115 88 27
Jan Strömdahl (V), ledamot landstingsfullmäktige, 070-438 88 41

Elisabeth Richter, pressekreterare på MP:s landstingskansli 070-737 45 09
Ingrid Falk, pressekreterare på V:s landstingskansli 070-737 41 16

Ämnen

Kategorier

Regioner


Miljöpartiet i Stockholmsregionen består av 26 kommuner och Stockholms läns landsting. Vi arbetar med att göra hela regionen hållbar på lång sikt. Det innebär bland annat en modern kollektivtrafik, en trygg hälso- och sjukvård och klimatsmarta lösningar. Läs mer här!

Kontakter

Elina Jansson

Elina Jansson

Presskontakt Pressekreterare 070-737 67 25

Miljöpartiet i Region Stockholm
Hantverkargatan 45
112 21 Stockholm