Gå direkt till innehåll
​Omställningen går för långsamt - riskerar att missa målen

Pressmeddelande -

​Omställningen går för långsamt - riskerar att missa målen

Idag anordnar Region Stockholm en stor klimatkonferens för Stockholmsregionen. Där presenteras helt ny klimatstatistik nedbruten på regional nivå.

Statistiken visar att omställningen går för långsamt. Mellan 2014 och 2018 har utsläppen bara minskat med motsvarande 0,41 miljoner ton koldioxid. Det innebär en minskning på sju procent på fyra år.

-Detta är oroande siffror. Ska vi vara klimatneutrala 2045 måste omställningen gå mycket snabbare. Utsläppen behöver minska mer varje år än under perioden 2014 och 2018 . Detta duger verkligen inte, säger Malin Fijen Pacsay (MP), ordförande för Klimatberedningen i Region Stockholm.

Det är fortsatt transporterna och bebyggelsen som står för de största utsläppen i Stockholmsregionen. Utsläppen från bebyggelsen minskar men från transporterna minskar de knappt alls.

-Trafiken står för nästan 50 procent av utsläppen i Stockholmsregionen. Där måste omställningen ske snabbt nu. Det handlar dels om att ställa om till el och hållbara drivmedel men också om att fler går, cyklar eller åker kollektivt när pandemin är över, säger Malin Fijen Pacsay.

Samtidigt ser vi nu på senare tid att många jobbar hemma, digitala möten har ersatt många resor och elbilsförsäljningen har tagit fart.

-Det är ett problem att siffrorna på regional nivå släpar efter så pass mycket, för självklart har det hänt mycket sedan 2018. Men med det sagt visar siffrorna att det fortfarande är mycket kvar att göra. Därför har vi i Region Stockholm startat ett arbete där vi jobbar tillsammans med kommuner och näringsliv. Vi kan bara nå målen om vi samarbetar, säger Malin Fijen Pacsay.

Utsläpp per utsläppssektor i miljoner ton koldioxidekvivalenter

2006 2010 2012 2014 2016 2018 2030 (mål)
Energisektor (förluster) 0,44 0,27 0,14 0,11 0,12 0,10 -
Byggd miljö och service 4,54 3,68 2,03 2,27 2,17 1,99 -
Industri 1,11 0,67 0,48 0,47 0,45 0,45 -
Transport 3,49 3,72 3,07 2,96 2,85 2,86 -
Jordbruk och skogsbruk 0,23 0,22 0,18 0,17 0,17 0,17 -
Totalt 9,82 8,56 5,90 5,97 5,76 5,56 3,3

Från 2006 till 2018 har utsläppen minskat med motsvarande 4,25 miljoner ton koldioxid. Från 2014, som är basår för region Stockholms klimatmål, har utsläppen minskat med motsvarande 0,41 miljoner ton koldioxid (eller drygt 400 000 ton), vilket motsvarar cirka 7 procents minskning jämfört med 2014. Det är fortsatt tydligt att transporterna och bebyggelsen står för en stor andel av de totala utsläppen. Utsläppen från bebyggelsen fortsätter minska men från transporterna ökar utsläppen något. Att ställa om transporterna till fossilfritt i snabbare takt är nödvändigt för att nå målen.

Utsläpp ton koldioxidekvivalenter per capita

2006 2010 2012 2014 2016 2018 2030 (mål)
5,1 4,2 2,8 2,7 2,5 2,4 1,5

Från 2006 till 2018 har utsläppen minskat med motsvarande 2,4 ton koldioxid per person. Från 2014 som är basår för klimatmålen har utsläppen minskat med motsvarande 0,3 ton koldioxid per person, vilket motsvarar ca 11 procents minskning jämfört med 2014. Att siffran i procent minskning är högre för utsläppen per capita beror på den positiva befolkningsutvecklingen, det innebär att fler människor delar på utsläppen.

Ämnen

Regioner


Miljöpartiet i Stockholmsregionen består av 26 kommuner och Stockholms läns landsting. Vi arbetar med att göra hela regionen hållbar på lång sikt. Det innebär bland annat en modern kollektivtrafik, en trygg hälso- och sjukvård och klimatsmarta lösningar. Läs mer här!

Presskontakt

Tobias Östberg, 070-737 45 09

Tobias Östberg, 070-737 45 09

Presskontakt Pressekreterare
Elina Jansson

Elina Jansson

Presskontakt Pressekreterare 070-737 67 25
Miljöpartiet i Region Stockholm
Hantverkargatan 45
112 21 Stockholm