Skip to main content

Ordningsvakter i kollektivtrafiken får bemötandeutbildning

Pressmeddelande   •   Feb 13, 2020 15:59 CET

Foto: Fredrik Hjerling

Idag presenterar Tillgänglighetsrapporten för kollektivtrafiken i Region Stockholm för 2019. Den visar att tillgängligheten ökat. 
-Det är glädjande. Mitt mål är att SL ska vara en förebild för hela landet när det gäller tillgänglighet, säger Tomas Eriksson (MP) Miljö- och kollektivtrafikregionråd med ansvar för tillgänglighet.

Årets tillgänglighetsrapport visar att tillgängligheten ökat i kollektivtrafiken 2019. Det är en ökning med sex procent till 77 procent. Målet för 2020 har satts till 80 procent.

En nyhet är  att den testutbildning i bemötande och tillgänglighetsfrågor för väktare i kollektivtrafiken permanentats. I utbildningen lyfts perspektiv som psykisk ohälsa, kognitiv nedsättning, synnedsättning och hörselnedsättning. Utbildningen är lärarledd och genomförs i samverkan med länets funktionshindersorganisationer. Under utbildningen får deltagarna själva testa på hur det kan vara att exempelvis vara blind eller rullstolsanvändare i SL-trafiken.

-Dessa utbildningar är en viktig pusselbit för att riva de hinder som skapar otrygghet och som gör att resenärer väljer bort kollektivtrafiken. Att insiktsutbildningar för personalen är viktiga framgår av vissa händelser som har skett de senaste åren där en insikt kring kognitiv nedsättning eller psykisk ohälsa hade varit värdefullt att ha med sig, säger säger Tomas Eriksson (MP) Miljö- och kollektivtrafikregionråd.

Region Stockholm ställer även krav på att all kundnära personal inom SL- trafiken utbildas i bemötandefrågor. Det gäller alltså även extern trafikpersonal i buss, tunnelbana, pendeln, lokalbanor, sjötrafik, samt fältpersonal och biljettkontrollanter.

-Ett viktig del för insiktsutbildningarna som vi kommer prioritera särskilt framåt är att allt fler biljettkontrollanter och ordningsvakter får ta del av dessa, säger Tomas Eriksson (MP).

Källa: Lägesrapport trafikförvaltningens tillgänglighetsarbete år 2019

https://www.sll.se/globalassets/5.-politik/politiska-organ/trafiknamnden/tillganglighets--och-framkomlighetsberedningen/2020/13-feb.-2020/lagesrapport-trafikforvaltningens-tillganglighetsarbete-ar-20191727295-0_tmp.pdf

Miljöpartiet i Stockholmsregionen består av 26 kommuner och Stockholms läns landsting. Vi arbetar med att göra hela regionen hållbar på lång sikt. Det innebär bland annat en modern kollektivtrafik, en trygg hälso- och sjukvård och klimatsmarta lösningar. Läs mer här!