Gå direkt till innehåll
Påstigning bak är framtiden för buss fyra

Pressmeddelande -

Påstigning bak är framtiden för buss fyra

Om resenärerna kan kliva på buss fyra genom alla dörrar kan restiden i rusningstrafik minska med upp till fyra minuter visar ny rapport.

-Påstigningar genom alla dörrar är en pusselbit för att buss fyra ska bli en modern expressbuss. För mig är det självklart att bussar med många resenärer ska få lösningar som gör resan enklare och snabbare, säger Tomas Eriksson (MP) Miljö- och kollektivtrafikregionråd.

Region Stockholm har bestämt att buss fyra ska bli en expressbuss. Det är en förvandling som kräver en rad åtgärder. 

En ny rapport visar att buss fyra står stilla vid hållplats cirka en tredjedel av restiden.  För att minska den tiden har man tittat på hur mycket tid man kan spara genom att släppa på resenärerna genom alla dörrar på bussen. Och slutsatsen är att det skulle korta restiden betydligt.

-Nästa steg blir att göra en test i skarpt läge på buss fyra, säger Tomas Eriksson (MP) Miljö- och kollektivtrafikregionråd.

Rapporten visar att påstigning genom alla dörrar också minskar trängseln ombord och gör att bussarna håller tiden bättre.

För linje 4 bedöms den totala restiden längs hela linjen minska i genomsnitt med cirka 2-4 procent om påstigning tillåts vid alla dörrar. Vid högt belastade turer kan restiden minska med upp till 4 minuter (motsvarande 7 procent av restiden). 

-Under pandemin har resenärerna kunnat kliva ombord genom alla dörrar utom den längst fram. De reaktioner jag hört från de som kör bussarna är positiva. Det är också en viktig aspekt, säger Tomas Eriksson (MP).

En utmaning är att undvika minskade biljettintäkter som en följd av ökad andel resenärer utan giltigt färdbevis. Detta kan motarbetas genom tydlig information till resenärerna och ökning av antalet kontroller. I Köpenhamn har riktade insatser med biljettkontroller och tydlig information kring dessa, lyckats hålla nivån av fuskåkande på linjer med påstigande i alla dörrar på samma nivå som linjer med visering av biljett hos föraren.

-Ett pilotförsök skulle visa på hur både fördelar och problem kan hanteras. Nyttorna ska vägas mot nackdelarna, säger Tomas Eriksson (MP).

Läs rapporten Effektivare hållplatsstopp - Påstigning vid alla dörrar på busslinje 4 här:https://www.sll.se/globalassets/5.-politik/politiska-organ/trafiknamnden/tillganglighets--och-framkomlighetsberedningen/2021/mars/7-rapport-effektivare-hallplatsstopp-pastigning-alla-dorrar.pdf

Ämnen

Regioner


Miljöpartiet i Stockholmsregionen består av 26 kommuner och Stockholms läns landsting. Vi arbetar med att göra hela regionen hållbar på lång sikt. Det innebär bland annat en modern kollektivtrafik, en trygg hälso- och sjukvård och klimatsmarta lösningar. Läs mer här!

Kontakter

Yasmin Acosta Romero

Presskontakt 0707376548

Linna Fredström

Presskontakt 0707373261
Miljöpartiet i Region Stockholm
Hantverkargatan 45
112 21 Stockholm