Gå direkt till innehåll
Premiär för Region Stockholms Klimat- och hållbarhetsnämnd

Pressmeddelande -

Premiär för Region Stockholms Klimat- och hållbarhetsnämnd

Idag har den nya Klimat- och hållbarhetsnämnden i Region Stockholm sitt första sammanträde.

Den nya nämnden kommer ansvara för det länsövergripande klimatarbetet och det interna arbetet kopplat till miljö och social hållbarhet. Nämnden är unik i sitt slag och inrättas för att ge klimat- och hållbarhetsarbetet mer tyngd och ett tydligare ledarskap. Det innebär egna resurser och för första gången en egen budget för klimat- och hållbarhetsarbetet.

-I Stockholmsregionen bor nästan en fjärdedel av Sveriges befolkning. Det vi gör spelar roll. Den nya nämnden gör att vi kan göra mer och bättre ta tillvara på kraften och kompetensen hos vår drivna personal, säger Malin Fijen Pacsay (mp) nämndens första ordförande.

Sedan 2018 har Miljöpartiet ansvar för Region Stockholms arbete inom klimat-, miljö och social hållbarhet. Efter förhandlingar inrättades i juli i år den nya klimat- och hållbarhetsnämnden med en budget på drygt 25 miljoner kronor. På torsdag den 26 augusti har nämnden sitt första möte.

-Det här är ett stort steg för Region Stockholm och vårt klimat- och hållbarhetsarbete. När vi nu samlar allt i en nämnd höjer vi ambitionen och takten i arbetet, säger Malin Fijen Pacsay.

Fakta:

Nämnden inrättas 1 juli i år.

Nämnden har sitt första möte torsdagen den 26 augusti

Nämnden har en budget på 25,2 miljoner

Nämnden kommer att arbeta med följande:

 • Ta fram en ny hållbarhetsstrategi för Region Stockholm som ska beslutas under hösten 2021
 • Energieffektivisera och gynna miljöteknik i vården och kollektivtrafiken
 • Stärka hållbarhetskraven i upphandlingar
 • Minska klimatpåverkan från vården och kollektivtrafiken
 • Minska mängderna avfall och öka det cirkulära tänket
 • Nå 100% förnybar energiproduktion i Stockholms län
 • Nå netto-noll klimatpåverkan i Stockholms län med fokus på transporter och bebyggelsen
 • Stötta kommuner, företag och andra aktörer i deras klimatarbete
 • Öka kunskapen och förståelsen för social hållbarhet.
 • Minska alla typer av diskriminering och förbättra bemötandet
 • Stärka barns och ungas rättigheter i enlighet med barnkonventionen
 • Utveckla arbetet med nationella minoriteter och rätten att använda minoritetsspråk


Länk till dagordningen:https://www.sll.se/politik/politiska-organ/klimat--och-hallbarhetsnamnden/sammantraden-2021/26-augusti/
Ämnen

Regioner


Miljöpartiet i Stockholmsregionen består av 26 kommuner och Stockholms läns landsting. Vi arbetar med att göra hela regionen hållbar på lång sikt. Det innebär bland annat en modern kollektivtrafik, en trygg hälso- och sjukvård och klimatsmarta lösningar. Läs mer här!

Presskontakt

Tobias Östberg, 070-737 45 09

Tobias Östberg, 070-737 45 09

Presskontakt Pressekreterare
Elina Jansson

Elina Jansson

Presskontakt Pressekreterare 070-737 67 25
Miljöpartiet i Region Stockholm
Hantverkargatan 45
112 21 Stockholm