Gå direkt till innehåll
​Stor satsning på barns psykiska hälsa på vårdcentralerna

Pressmeddelande -

​Stor satsning på barns psykiska hälsa på vårdcentralerna

Corona-krisen är tuff för barn och ungdomar. Stängda skolor, restriktioner och oro för framtiden. Ett tecken på det är BRIS nya rapport som visar att samtalen  till dem om ångest ökat markant.
- Vi måste alla göra mer. Skolorna måste göra mer för att eleverna ska få vara i skolan. Vården måste göra mer för att snabbare möta barn och unga som börjar må dåligt. Därför är jag glad att vi beslutat att flytta in vård för psykisk hälsa för barn och unga till vårdcentralerna nära där de bor, säger Susanne Nordling (MP) politiskt ansvarig för psykisk hälsa och psykiatri i Region Stockholm.

För några dagar sedan presenterade BRIS sin rapport för pandemiåret 2020. Det är oroande, men tyvärr inte överraskande läsning. Under året har samtalen till BRIS om psykiska besvär, såsom ångest, ökat markant. Här har utmaningar kring distansstudier, konflikter i hemmet och avsaknad av socialt umgänge återkommande lyfts i barns samtal. Avsaknaden av distraktioner har gjort att ens dåliga mående kunnat ta mer plats och pandemin har blivit ytterligare en sak som inte går att kontrollera.

Det är en tuff situation och vi behöver alla göra mer för barn och unga. Region Stockholm tillför 110 miljoner kronor i en långsiktig uppdragsförstärkning till vårdcentralerna för psykisk hälsa för barn och unga från och med i december.

- Vi har jobbat hårt för det en längre tid. Vi vet att tidiga insatser hjälper och därför är det viktigt att hjälp finns nära. Det handlar om vård för lätt till måttlig psykisk ohälsa, säger Susanne Nordling (MP).

Satsningen innebär:

  • Samtliga vårdcentraler ska kunna erbjuda vård för psykisk ohälsa till barn från sex- sjutton års ålder. Om vårdcentralen är för liten för att själv uppfylla kraven ska den ansluta sig till en annan vårdcentral i sitt geografiska ansvarsområde och samarbeta med den. Uppskattningsvis kommer ett 30-tal mottagningar på vårdcentraler för barn och ungas psykiska hälsa finnas geografiskt spridda över Stockholmsområdet.
  • Mottagningarna för barn och unga får ansvar för att samverka med Elevhälsa, BUP och Socialtjänst för att inget barn ska riskera att stå utan hjälp.
  • Alla vårdcentraler ska ha ett team på plats, bestående av olika kompetenser. Utöver läkare och psykolog, två samtalsbehandlare (som leg. psykolog/psykoterapeut/hälso- och sjukvårdspersonal/socionom med basutbildning psykoterapi). De ska kunna färdigbehandla de flesta diagnoser inom lindrig till måttlig psykisk ohälsa.
  • insatser ska omfatta psykiatrisk bedömning, psykologisk behandling, stödinsatser, samverkan, koordinering, uppföljning och konsultationer.
  • Ett omfattande digitalt utbildningspaket riktas till alla professioner på vårdcentralerna, för att höja den allmänna kompetensen i att upptäcka och behandla psykisk ohälsa.

Ämnen

Regioner


Miljöpartiet i Stockholmsregionen består av 26 kommuner och Stockholms läns landsting. Vi arbetar med att göra hela regionen hållbar på lång sikt. Det innebär bland annat en modern kollektivtrafik, en trygg hälso- och sjukvård och klimatsmarta lösningar. Läs mer här!

Presskontakt

Tobias Östberg, 070-737 45 09

Tobias Östberg, 070-737 45 09

Presskontakt Pressekreterare
Miljöpartiet i Region Stockholm
Hantverkargatan 45
112 21 Stockholm