Gå direkt till innehåll
Foto: Fredrik Hjerling
Foto: Fredrik Hjerling

Pressmeddelande -

Viktigt att äldre som drabbas av psykisk ohälsa i krisen söker vård

Coronakrisen drabbar äldre hårt. En ny rapport visar att många upplever ökad ensamhet och sämre psykisk hälsa. Tuffast är det för kvinnor.
-
Det är viktigt att de söker hjälp i tid. Därför är jag glad att vård för psykisk hälsa nu flyttat in på vårdcentralerna. Där kan de få hjälp, säger Susanne Nordling (MP) politiskt ansvarig för psykisk hälsa i Region Stockholm.

Coronapandemin begränsar våra liv. Det gäller särskilt de äldre. Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum har nyligen presenterat en enkätstudie bland personer 70 år och äldre i Stockholms stad. Syftet var att undersöka hur äldre personer hanterade och upplevde situ­ationen under våren och sommaren 2020.

Resultaten visar inte bara på förändringar i levnadsvanor, utan också på att många upplevt situationen som påfrestande och att den psykiska hälsan försämrats. Kvinnor verkar ha påverkats något mer än män.

56 procent (65 % av kvinnorna och 45% av männen) av de tillfrågade uppgav att de besvärades av ensamhet oftare nu än före pandemin.

Enkätsvaren indikerar att 15 procent av männen och 25 procent av kvinnorna hade svar som kan tyda på depression.

-Jag vet hur tufft många äldre har det och vill därför uppmana de som mår dåligt att söka vård. Och har man lätt till måttlig psykisk ohälsa så ska man nu söka sig till sin vårdcentral. Det har vi kämpat länge för och nu är den här stora reformen på plats, säger Susanne Nordling (MP).

Det är den största reformen av vårdcentralerna på mycket länge. Miljöpartiet har kämpat hårt och är glada för att ha kommit ett steg närmare vårt mål - att människan ska ses som en helhet inom vården, och att den fysiska och den psykiska hälsan ska få samma status.

Beslutet som togs i Region Stockholm i november, trädde i kraft i februari innebär följande:

  • Alla vårdcentraler ska ha ett team på plats, bestående av läkare, sjuksköterska, samtalsbehandlare (psykoterapeut/hälso- och sjukvårdpersonal/socionom med basutbildning psykoterapi) samt leg psykolog, arbetsterapeut, fysioterapeut. De ska kunna färdigbehandla de flesta diagnoser inom lindrig till måttlig psykisk ohälsa.
  • Ett omfattande digitalt utbildningspaket riktas till alla professioner på vårdcentralerna under tre år, för att höja den allmänna kompetensen i att upptäcka och behandla lindrig till måttlig psykisk ohälsa.

Läs enkätundersökningen: https://aldrecentrum.se/enskild-nyhet/sa-paverkades-stockholms-aldre-under-coronavaren-2020/

Ämnen

Regioner


Miljöpartiet i Stockholmsregionen består av 26 kommuner och Stockholms läns landsting. Vi arbetar med att göra hela regionen hållbar på lång sikt. Det innebär bland annat en modern kollektivtrafik, en trygg hälso- och sjukvård och klimatsmarta lösningar. Läs mer här!

Presskontakt

Tobias Östberg, 070-737 45 09

Tobias Östberg, 070-737 45 09

Presskontakt Pressekreterare
Miljöpartiet i Region Stockholm
Hantverkargatan 45
112 21 Stockholm