Gå direkt till innehåll
MSB föreslår ersättare till radiokommunikationssystemet Rakel

Pressmeddelande -

MSB föreslår ersättare till radiokommunikationssystemet Rakel

MSB lämnar i dag in svar på ett regeringsuppdrag avseende det samlade behovet av ett nytt, utvecklat och säkert kommunikationssystem för samhällsviktiga aktörer. I svaret beskrivs bakgrunden till det samlade behovet av ett nytt kommunikationssystem, samt förslag på teknisk lösning och rollfördelning.

Räddningstjänst, polis, ambulans och annan samhällsviktig verksamhet behöver ha tillgång till kommunikation som är robust och säker för att klara sina uppdrag. Kommunikation som ska fungera i vardagen såväl som vid kriser och ytterst höjd beredskap. Radiokommunikationssystemet Rakel som används i dag är ett mycket viktigt verktyg för dessa aktörer och för svensk krisberedskap.

Rakel har använts i över 15 år och är främst byggt för tal. Systemet stödjer inte de utökade behov som dagens Rakel-användare har med tanke på digitaliseringen och teknikutvecklingen. Behoven omfattar framförallt utökad datakapacitet för till exempel film och bildöverföring vid en pågående insats, delning av lägesbilder eller användande av drönare vid skadeplatser. Därför föreslår MSB en ersättare till radiokommunikationssystemet Rakel.

- Ökad digitalisering och förändrade säkerhetspolitiska förutsättningar ställer krav på ett samhällsgemensamt och säkert system för mobil datakommunikation. Rakel behöver ersättas med ett modernare system som förutom tal även kan hantera till exempel realtidsöverföring av data och rörliga bilder från en insats eller skadeplats, säger Camilla Asp, vikarierande generaldirektör för MSB.

  Bredare uppdrag till MSB

  Det nya kommunikationssystemet har arbetsnamnet Rakel G2. I svaret till regeringen föreslås
  att MSB får ett bredare uppdrag och ett utökat helhetsansvar för arbetet med det framtida kommunikationssystemet. I svaret redogörs även för uppskattade effekter för olika krisberedskapsaktörer och för det svenska samhället i stort. MSB förordar också obligatorisk anslutning för aktörerna inom bland annat räddningstjänst och sjukvård. Enligt preliminär bedömning föreslås nuvarande Rakel avvecklas 2027.

  Anslagsbehovet för att bygga upp den nya kommunikationslösningen är omfattande och uppskattas till 7,3 miljarder kronor. Det är nu upp till regeringen att fatta beslut för att MSB ska kunna gå vidare med förslaget.

  Många användarorganisationer har varit delaktiga i arbetet

  Arbetet har bedrivits i nära dialog med exempelvis Polismyndigheten, Sveriges kommuner och Regioner (SKR), Trafikverket och Svenska kraftnät De har fått vara med och påverka inriktningen i det förslag som nu läggs fram.

  - Användarnas synpunkter är väldigt viktiga. Det förslag som nu läggs fram utnyttjar de statliga infrastrukturresurser som redan finns samt utnyttjar marknadens teknik och innovation, säger Camilla Asp

  Bakgrund

  MSB tilldelades i juni förra året ett utredningsuppdrag (Ju2020/02485/SSK) där uppdraget var att analysera och lämna förslag på hur ett utvecklat och säkert kommunikationssystem bäst kan tillgodoses och vem eller vilka aktörer som bör få ansvaret att genomföra förslaget.

  Ämnen

  Kategorier


  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har till uppgift att utveckla och stödja samhällets förmåga att hantera olyckor och kriser. Vi bidrar till att samhället förebygger händelser och att vi är beredda när de inträffar. När en allvarlig olycka eller kris inträffar ger vi stöd. Vi ska också se till att samhället lär sig av det inträffade.

  Kontakter

  MSB:s presstjänst

  MSB:s presstjänst

  Presskontakt 010-240 44 44
  Anna Wennerström

  Anna Wennerström

  Presskontakt Pressansvarig
  Elin Bohman

  Elin Bohman

  Presskontakt Pressekreterare

  Relaterat innehåll

  MSB

  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har till uppgift att utveckla och stödja samhällets förmåga att hantera olyckor och kriser. Vi bidrar till att samhället förebygger händelser och att vi är beredda när de inträffar. När en allvarlig olycka eller kris inträffar ger vi stöd. Vi ska också se till att samhället lär sig av det inträffade.

  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
  STOCKHOLM/KARLSTAD
  SWEDEN