Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

MSB startar upphandling för att komplettera Rakel med tjänster för mobil datakommunikation

Nu startar MSB en upphandling för att erbjuda tjänster för mobil datakommunikation. Den lösning som nu ska tas fram är ett komplement till Rakel och det första steget på vägen mot ett fullt utbyggt mobilt datakommunikationssystem som på sikt ska ersätta Rakel.

Med mobil datakommunikation kommer samverkande aktörer inom allmän ordning, säkerhet, hälsa och försvar till exempel att kunna skicka större mängder:

  • data,
  • bilder
  • video.

För att fortsätta leverera högkvalitativa kommunikationslösningar inleder nu MSB upphandling av kärnnät med drift och kundstöd, radioaccess och SIM-kort. Rakel är byggt i första hand för tal och gruppkommunikation och bygger på teknik som inte tillgodoser aktörernas ökade behov av datakommunikation.

- Vi tar nu ytterligare steg mot nästa generations Rakel genom att leverera kompletterande datatjänster till nuvarande Rakel vilket är efterlängtat. MSB har under många år haft dialog med våra användargrupper om deras behov av utökad datakapacitet och det är glädjande att vi kommit till detta läge säger Ronny Harpe, verksamhetschef för Rakel och ledningssystem på MSB.

När MSB slutfört uppdraget och levererat kompletterande tjänster för mobil datakommunikation kommer det att vara till stor nytta för såväl blåljusmyndigheter som andra samhällsviktiga aktörer. Dessa får möjlighet att utbyta större mängder data på ett säkert sätt.

Fakta

Detta är ett av två regeringsuppdrag som handlar om den långsiktiga utvecklingen av Rakel. Förutom detta regeringsuppdrag har MSB också utrett det samlade behovet av ett utvecklat och säkert kommunikationssystem. I svaret till Regeringen som överlämnades den 12 februari 2021 beskrivs bakgrunden till det samlade behovet av ett nytt kommunikationssystem, samt förslag på teknisk lösning och rollfördelning.

Ämnen

Kategorier


Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har till uppgift att utveckla och stödja samhällets förmåga att hantera olyckor och kriser. Vi bidrar till att samhället förebygger händelser och att vi är beredda när de inträffar. När en allvarlig olycka eller kris inträffar ger vi stöd. Vi ska också se till att samhället lär sig av det inträffade.

Presskontakt

MSB:s presstjänst

MSB:s presstjänst

Presskontakt 010-240 44 44
Anna Wennerström

Anna Wennerström

Presskontakt Pressansvarig
Elin Bohman

Elin Bohman

Presskontakt Pressekreterare

Relaterat innehåll

MSB

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har till uppgift att utveckla och stödja samhällets förmåga att hantera olyckor och kriser. Vi bidrar till att samhället förebygger händelser och att vi är beredda när de inträffar. När en allvarlig olycka eller kris inträffar ger vi stöd. Vi ska också se till att samhället lär sig av det inträffade.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
STOCKHOLM/KARLSTAD
SWEDEN