Gå direkt till innehåll

Kategorier: räddningsstjänst

Åtgärder stärker kommunal räddningstjänst under höjd beredskap

Åtgärder stärker kommunal räddningstjänst under höjd beredskap

MSB redovisar idag två regeringsuppdrag som är av stor betydelse för den fortsatta utvecklingen av den kommunala räddningstjänstens roll inom det civila försvaret. Det ena uppdraget handlar om att beskriva hur räddningstjänsten behöver vara utformad för att hantera de utmaningar ett krig på svensk mark skulle kunna innebära. Det andra uppdraget rör aktivering av civilplikt för personalförstärkning

Visa mer

MSB

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har till uppgift att utveckla och stödja samhällets förmåga att hantera olyckor och kriser. Vi bidrar till att samhället förebygger händelser och att vi är beredda när de inträffar. När en allvarlig olycka eller kris inträffar ger vi stöd. Vi ska också se till att samhället lär sig av det inträffade.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
STOCKHOLM/KARLSTAD
SWEDEN