Nyhet -

Lungcancer – varje dag räknas

Cancerfallen i Sverige och i världen ökar, och kampen mot sjukdomen är högst personlig. För patienter och deras anhöriga men även för de som forskar om cancer, behandlar och utvecklar nya behandlingar.

I november uppmärksammar vi på MSD lungcancermånaden med en rad aktiviteter tillsammans med patientorganisationer, politiker, vårdföreträdare, forskare och kollegor i branschen.

– I dag finns immunterapier som markant ökar chansen att överleva. Men i Sverige får inte alla patienter tillgång till behandlingen. Dels på grund av lång väntan på diagnos och att patienten har hunnit bli för sjuk för att kunna ta del av behandlingen, dels för att det råder regionala skillnader i upptag av nya behandlingar trots att NT-rådet (nationella rådet för nya terapier) har rekommenderat behandlingen. Därför arbetar vi intensivt för att våra läkemedel ska nå ut till patienter där de gör skillnad, för att sprida kunskap om lungcancer och ta bort stigmat kring sjukdomen, säger Marie Ohrlander, Policy- och kommunikationsdirektör, MSD i Sverige.

AI och datadriven kampanj som stöd för tidig diagnosLungcancer är den cancerform som orsakar flest dödsfall i Sverige varje år. Många tror felaktigt att diagnosen är en dödsdom men det finns hopp, i synnerhet för de som får diagnos och behandling i tid. MSD har under lång tid tillsamman med patienter och behandlande läkare kartlagt patientens resa genom vården. I flera skeden finns utrymme för förbättringar.

Det är en utmaning för primärvården att hitta den patient som har cancer, då symptomen ofta är diffusa. Därför vittnar patienter om många besök i primärvården innan sjukdomen upptäcks. Just nu pågår intensivt dialog på MSD med flera aktörer för att använda AI för att stötta primärvården i att fånga upp patienter i tid.

MSD står även bakom en helt datadriven internetkampanj ”Fler dagar att räkna med” för att fånga upp människor som söker på nätet efter symptom som kan kopplas till lungcancer, eller beteenden på internet som indikerar att du har något av de diffusa symptom som kan vara tidiga tecken på lungcancer. Syftet är att med hjälp av avancerad digital teknik och artificiell intelligens nå de som kanske ännu inte är diagnostiserade och höja deras kunskapsnivå och möjligheter till rätt behandling i tid.

MSD samarbetar för att nå ut i tid till patienter
MSD deltar i och arrangerar både öppna debatter för bred publik och specifika dialoger med utvalda specialister och aktörer för att tillsammans driva på för en snabbare tillgång till diagnos och behandling, bland annat i vårt Policy Lab i Almedalen men även under Hälsoriksdagen och många andra sammanhang.

– Människor med lungcancer har inte tid att vänta, därför vänder vi på alla stenar och samarbetar med alla aktörer som delar vår målbild att korta ledtider i vården, säger Marie Ohrlander, Policy- och kommunikationsdirektör, MSD i Sverige.

MSD har även initierat samarbete med sex andra läkemedelsbolag för att öka kunskapen om immunterapier och adressera utmaningar. Tillsammans har man arrangerat seminarier i Almedalen under två år och en rad uppföljningar med politiker och tjänstemän om hur immunterapier ska kunna bidra med så stort värde som möjligt i svensk cancervård. Lär dig mer om samarbetet här

I ett samarbete med The Economist Intelligence Unit kunde MSD tidigare i år lansera studien, ”BREATHING IN A NEW ERA”, som är en jämförande analys av lungcancervården i 11 länder i Europa. Studien ger ett förslag till fempunktsprogram till nationella handlingsplaner för att förbättra patientens resultat och erfarenheter. Läs mer om studien här

Under hela november får alla anställda på MSD lära sig mer om de diffusa symptomen och vikten av att få diagnos och behandling i tid. Vi fokuserar på patienter och nya rön inom immunonkologi, de senaste forskningsresultaten och hur vi alla på MSD faktiskt bidrar till hopp för dessa patienter och deras familjer. MSD-medarbetare kommer även att sprida budskapet om lungcancer och tillsammans samla in pengar till Cancerfonden under november månad. Följ med i och delta i diskussionen och lär dig mer om lungcancer på Twitter via #LCAM #Lungcancerdagen och #LungCancer.

Torsdagen den 14 november deltar MSD i Lungcancerdagen, arrangerad av Lungcancerföreningen. En dag på Oscarsteatern i Stockholm när organisationen tillsammans med MSD och andra partners lägger allt fokus på patienten och att leva med sjukdomen lungcancer. Läs mer om lungcancerdagen här Följ mötet och diskussionerna på Twitter via #Lungcancerdagen. #LCAM

Torsdagen den 14 november arrangerar MSD tillsammans med RISE en Brown Bag Lunch med temat Hur vårdkunderna söker innovativ vård 2030. Följ diskussionen på Twitter via #MSDBrownbag eller via livestreamen.

Fakta om lungcancer
Lungcancer är den femte vanligaste typen av cancer i Sverige där cirka 4000 svenska patienter diagnostiseras varje år. Lungcancer är samtidigt den cancerform som orsakar flest dödsfall (3600) i Sverige varje år. Många tror dock felaktigt att diagnosen är en dödsdom men det finns hopp, i synnerhet för de som får diagnos och behandling i tid.

Efter införandet av standardiserat vårdförlopp (SVF) för lungcancer i juni 2016, har det blivit ett allt större fokus på ledtider. Inom SVF har det beslutats hur lång tid det får ta från det att remissen har anlänt till kliniken, fram till dess att behandlingen startar – vilket är 40 dagar. Det uppfylls idag av 37 procent av patienterna i Sverige. Det finns stora skillnader mellan hur stor andel av patienterna som uppfyller tiden på 40 dagar med en variation på mellan 6 och 75 procent. Här finns mycket att lära av varandra för att minska dessa väntetider. (Källa: Lungcancer- Nationell kvalitetsrapport för 2018 s.45-46)

Forskningen inom området har gjort stora framsteg de senaste åren. Nya innovativa behandlingar är och blir tillgängliga för patienter allt eftersom. De har visat sig ge signifikant bättre långtidsöverlevnad. Flera av behandlingarna med immunterapi kan kombineras med varandra eller med andra terapier.

Läs mer om vårt arbete inom cancer

Ämnen

  • Medicinsk forskning

Kategorier

  • onkologi
  • policy lab
  • almedalen

Kontakter

Anna Hermansson

Presskontakt Kommunikationschef MSD Sverige +468207500

Relaterat innehåll