Pressmeddelande -

Lungcancer väntar inte

November är lungcancermånaden och en viktig tid att fortsätta öka kunskapen bland både patienter och vårdpersonal så att ingen patient lämnas utan vård. Syftet är detsamma som varje år: att förkorta tiden till diagnos och behandling för människor med lungcancer. Detta är ännu viktigare nu på grund av pandemin.­

– Vi har helt enkelt inte tid att vänta på diagnos och behandling när det gäller lungcancer. Under pandemin är det extra viktigt att de som har symtom verkligen söker upp vården, säger Karin Liljelund, vice ordförande vid Lungcancerföreningen.

– MSD ligger i forskningens framkant när det gäller lungcancer och immunterapier. De har lyckats ändra det naturliga sjukdomsförloppet för vissa typer av lungcancer och gjort stor skillnad i patienternas och deras familjers liv, säger Marcus Andersson, Medicinsk chef onkologi, MSD i Sverige.

– Samtidigt gör vi otroligt mycket mer arbete för att sprida kunskap om lungcancer, ta bort stigmat kring sjukdomen och se till att våra läkemedel verkligen når ut till patienter, säger Sarah Aiosa, vd, MSD i Sverige.

Tidig upptäckt och diagnos är fortsatt ett kritiskt behov Lungcancer är den cancerform som orsakar flest dödsfall i Sverige varje år. Många tror felaktigt att diagnosen är en dödsdom men det finns hopp, i synnerhet för de som får diagnos och behandling i tid. Vi har under lång tid tillsammans med patienter och behandlande läkare kartlagt patientens resa genom vården. I flera skeden finns utrymme för förbättringar.

Det är en utmaning för primärvården att hitta den patient som har cancer, då symtomen ofta är diffusa. Därför vittnar patienter om många besök i primärvården innan sjukdomen upptäcks. Just nu pågår en intensiv dialog mellan MSD och flera aktörer för att stötta primärvården i tidig upptäckt så att patienter ska fångas upp i tid.

MSD står bakom internetkampanjen ”Nästa steg” för att identifiera människor som söker på nätet efter symptom som kan kopplas till lungcancer, eller beteenden på internet som indikerar att du har något av de diffusa symptom som kan vara tidiga tecken på lungcancer. Syftet är att nå de som har allvarliga symptom men som ännu inte är diagnostiserade och höja deras kunskapsnivå så att de söker vård. Under november månaden planerar vi ytterligare aktiviteter som tex Sluta Röka-kampanjen för att nå ut till de yngre generationerna.

Samarbete för att nå ut i tid till patienter
Vi deltar och arrangerar vanligtvis många öppna debatter för bred publik och specifika dialoger med utvalda specialister och aktörer för att tillsammans driva på processen för en snabbare tillgång till diagnos och behandling. Under 2020 när det är svårt att samla människor har vi försökt hitta andra sätt att nå ut bland annat i en livesänd Brown Bag Lunch Talk om vikten av tidig upptäckt och tillgång till nya läkemedel.

– Människor med lungcancer har inte tid att vänta, därför vänder vi på alla stenar och samarbetar med alla aktörer som delar vår målbild att korta ledtider i vården, säger Marie Ohrlander, Policy- och kommunikationsdirektör, MSD i Sverige.

IO-samarbetet är ett samarbete med sex andra läkemedelsbolag för att öka kunskapen om cancer, immunterapier och adressera utmaningar. Tillsammans har vi arrangerat seminarier i Almedalen under två år (före Covid-19) och en rad uppföljningar med politiker och tjänstemän om hur immunterapier ska kunna bidra med så stort värde som möjligt i svensk cancervård. Lär dig mer om samarbetet här

”BREATHING IN A NEW ERA”, är en jämförande analys av lungcancervården i 27 länder i Europa, som lanserades under 2019 och 2020 och under lungcancermånaden kommer vi att dela ytterligare information om den svenska delen. Studien genomfördes av The Economist Intelligence Unit på uppdrag av MSD.

Under hela november får alla våra anställda lära sig mer om de diffusa symtomen och vikten av att få diagnos och behandling i tid. Genom att fokusera på kunskap om sjukdomen och att förstå den senaste forskningen kan vi skapa en varaktig inverkan på patienters och deras familjers liv. Följ med i och delta i diskussionen och lär dig mer om lungcancer på Twitter via #LCAM #Lungcancerdagen och #LungCancer.

Torsdagen den 12 november deltar MSD i Lungcancerdagen, arrangerad av Lungcancerföreningen. En dag när organisationen tillsammans med MSD och andra partners lägger allt fokus på patienten och att leva med sjukdomen lungcancer. Läs mer om lungcancerdagen här Följ mötet live på https://lungcancerforeningen.se/ och diskussionerna på Twitter via #Lungcancerdagen #LCAM

Fakta om lungcancerLungcancer är den sjätte vanligaste cancerformen i Sverige men den vanligaste cancerrelaterade dödsorsaken. Varje år dör nästan lika många människor av lungcancer som av bröstcancer och prostatacancer tillsammans.

Snabbfakta om den vanligaste cancerrelaterade dödsorsaken i Sverige

Läs mer om vårt arbete inom cancer

Ämnen

  • Farmaci

Kategorier

  • onkologi
  • almedalen
  • brown bag lunch

Om MSD

Vår vision är att leda och utveckla innovationer för ett hälsosamt Sverige idag och imorgon. Vi är här för att ha en varaktig och positiv inverkan i Sverige och göra vårt yttersta för patienter. Vi samarbetar med politiska företrädare, myndigheter, hälso- och sjukvården, akademin, patientorganisationer och andra företag för att driva förändring och fortsätta att flytta gränserna för vad som är möjligt att åstadkomma för patienter som behöver det. Vi är agila och motståndskraftiga och vet att det kräver mod, engagemang och integritet att skapa verkligt värde för patienter. Vi vill vara en testbädd för innovation och vetenskaplig expertis, öka vår kunskap och dela med oss av den. MSD fortsätter idag arbetet i forskningens absoluta framkant för att förebygga, behandla och bota bland annat cancer, infektionssjukdomar som HIV och Ebola samt nya djursjukdomar. Vi strävar efter att vara världens främsta forskningsintensiva biomedicinska företag. Vill du veta mer om oss? Besök www.msd.se, följ oss på Twitter, LinkedIn eller YouTube.

Presskontakt

Anna Hermansson

Presskontakt Kommunikationschef MSD Sverige +468207500

Relaterat innehåll