Gå direkt till innehåll
Jonas Bygdeson, Grundare My Dream Now. Expert i IVAs projekt Framtidens kunskapssamhälle.
Jonas Bygdeson, Grundare My Dream Now. Expert i IVAs projekt Framtidens kunskapssamhälle.

Pressmeddelande -

My Dream Now inbjuden till IVA:s expertgrupp - Hur olika aktörer kan uppmuntra lärande utanför skolan

Barn med lust att lära har nästan obegränsad potential. Lärare gör vad de kan, men många elever är ändå omotiverade. Därför behöver vi skapa nya förutsättningar för unga att bli inspirerade och lära sig utanför skolan. Detta var utgångspunkten när My Dream Now blev tillfrågad att ingå i IVAs arbetsgrupp för att ta fram förslag på hur det kan gå till.


My Dream Now i Ingenjörsvetenskapsakademiens expertgrupp

Som grundare och VD på My Dream Now blev jag inbjuden att medverka i en nationell arbetsgrupp för att tänka nytt och utreda hur olika aktörer kan uppmuntra barn och ungas lärande utanför skolan. Vi har jobbat under ett knappt år och i augusti 2022 blev vi klara med vår rapport.


Frågeställningar från IVAHur kan vi som samhälle skapa nya förutsättningar för att inspirera unga att lära sig? Hur kan vi bygga ny social infrastruktur som både ger fler unga mycket bättre förutsättningar att nå sin potential, samtidigt som vi förbättrar talangförsörjningen?


Ja det är frågor som Ingenjörsvetenskapsakademien IVA ställer i satsningen “Framtidens kunskapssamhälle”.


Slutsatser och förslag i rapporten “Aha!”

Så vad kom vi fram till i arbetsgruppen? Jo att mycket mer behöver göras på fler plan:

  • Nationell samordning, tydlig ansvarsfördelning och långsiktig finansiering av kunskapsfrämjande initiativ. Fokus bör ligga på likvärdighet.

  • Långsiktig och samordnad samverkan mellan skolan och kunskapsfrämjande initiativ utanför skolan.

  • Kommuner bör långsiktigt stötta verksamheter som syftar till att främja barns och ungas lärande på fritiden inom många olika ämnesområden.


Ett större perspektivVårt uppdrag och rapport begränsades till vad som behöver göras utanför lektionstid. Men det behövs även mer skola i samhället, med samhället. Ge elever på skoltid mer inspiration från arbetslivet, motivation i skolan med en bättre koppling mellan skolämnen och hur de är relevanta i verkligheten. Det ger bättre förutsättningar för lärande både på och utanför lektionstid.

Ämnen

Kategorier

Regioner


My Dream Now skapar inspirerande möten elever-arbetsliv. Frivilliga från olika arbetsgivare träffar elever i skolan och eleverna får komma på besök på arbetsplatser. Arbetsgivare som vill ta aktivt samhällsansvar är betalande partners och erbjuder sina anställda möjligheter att engagera sig. Vi prioriterar områden med hög arbetslöshet där många unga saknar förebilder i arbetslivet. Vår vision är att alla elever ska känna sitt värde i samhället och hitta egna vägar till jobb och drömmar.

Kontakter

Jonas Bygdeson

Jonas Bygdeson

Presskontakt Grundare / VD +46-70 44 99 612 LinkedIn

My Dream Now - Inspirerande möten elever - arbetsliv

Vår vision är att alla elever ska känna sitt värde i samhället och hitta egna vägar till jobb och drömmar. Kompetensförsörjning börjar i grundskolan. Därför skapar My Dream Now inspirerande möten elever-arbetsliv. Frivilliga från arbetsliv och högskola inspirerar elever på grundskolor och gymnasieskolor. Vi erbjuder skolor och arbetsgivare tre olika typer av aktiviteter:
- Studiebesök: en hel eller halv klass besöker en arbetsplats under ca 2 timmar.
- Framtidsdagar: flera klasser träffar flera olika arbetsgivare på stationer, 15-30 min per station.
- Klasscoachträffar: Team med frivilliga klasscoacher från olika arbetsgivare träffar en klass 2-4 gånger per år, 1,5 timme per träff.

Arbetsgivare som ser att kompetensförsörjning börjar i grundskolan och vill ta aktivt samhällsansvar är betalande partners och erbjuder sina anställda möjligheter att engagera sig. Vi prioriterar områden med hög arbetslöshet, där många unga saknar förebilder i arbetslivet.

My Dream Now har idag ett fyrtiotal partners däribland Volvo Cars, Vattenfall, Stena Fastigheter, Canon, EY, Castellum med flera.

My Dream Now drivs av Creador AB, ett icke-vinstdrivet socialt företag som ägs av grundare och VD Jonas Bygdeson.

My Dream Now
United Spaces, Götgatan 22a
11846 Stockholm
Sverige