Pressmeddelande -

Stort utbud av YH-utbildningar för den som söker det nya omställningsstudiestödet

Tack vare det nya omställningsstudiestödet går det nu att få upp till 80 procent av lönen i bidrag för den som vill studera. I dagsläget finns 140 ettåriga YH-program och ännu fler korta YH-kurser som går att kombinera med det nya studiestödet. ”YH är ett mycket bra alternativ för den som behöver kompetensutveckling eller vill karriärväxla.”, säger Myndigheten för yrkeshögskolans analytiker Jessica Sjönell.

Sedan den 1 oktober går det att söka Sveriges nya omställningsstudiestöd. Stödet riktar sig till personer mitt i livet som vill vidareutbilda och kompetensutveckla sig och gör det möjligt att få 80 % av lönen i bidrag upp till ett tak och även möjlighet att låna pengar.

Den ekonomiska tröskeln minskar
En undersökning som Myndigheten för yrkeshögskolan lät göra för tre år sedan visade att en majoritet av de som ville studera men avstod uppgav att ekonomi var det främsta hindret. Med det nya omställningsstudiestödet sänks trösklarna och förhoppningen är att fler yrkesverksamma ska kunna välja studier.

- Det här skapar nya möjligheter för den som redan har ett jobb och vill ta tjänstledigt för studier. Hur många fler som kommer söka sig till yrkeshögskolan vet vi så klart inte ännu, men vi har haft en positiv trend under många år och tror att det här kommer att bidra ytterligare till att öka intresset för yrkeshögskolan, säger analytikern Jessica Sjönell.

Kompetensutveckling eller karriärväxling
Många av yrkeshögskolans utbildningar är redan idag skräddarsydda för dem som har ett arbete och behöver kompetensutveckling. Det finns ettåriga program för t.ex. undersköterskor, byggnadsarbetare och programmerare, men även korta kurser som inte leder till en ny examen.

- Sedan två år tillbaka erbjuder yrkeshögskolan korta flexibla kurser framtagna för att möta de stora trenderna på arbetsmarknaden, digitalisering, automation, energieffektivisering och klimatomställning. Syftet är att ytterligare utveckla yrkeshögskolans flexibilitet och utbildningsformens möjlighet att svara mot behov av fördjupad, breddad eller förnyad kompetens i arbetslivet, säger Jessica Sjönell.

En av de stora fördelarna med YH-kurserna har varit den stora flexibiliteten och anordnarnas möjlighet att anpassa studietakt och studieform efter de sökandes behov. Nästan alla kurser har skett på distans och över hälften på deltid.

Utöver kompetensutveckling erbjuder yrkeshögskolan även program som kan leda till karriärväxling. På bara ett år går det t.ex. att utbilda sig till solenergitekniker, lokförare eller lärarassistent.

- Den som väljer en YH-utbildning, oavsett om det är en kurs eller ett program, kan känna sig trygg med att utbildningarna är skräddarsydda för att motsvara vad som efterfrågas på arbetsmarknaden. Det är också en av de främsta anledningarna till att YH passar väldigt bra för den som ska studera med omställningsstudiestöd, säger Jessica Sjönell.

Stödet administreras av CSN
För att läsa mer om omställningsstudiestödet, besök https://www.csn.se/omstallning.

Alla YH-utbildningar finns på yrkeshogskolan.se

Relaterade länkar

Ämnen

  • Arbetsliv

Kategorier

  • csn
  • omställning
  • yrkeshögskolan

Detta är Myndigheten för yrkeshögskolan:
Myndigheten för yrkeshögskolan bidrar till att försörja arbetslivet med rätt kompetens i rätt tid. Vårt huvuduppdrag är att ansvara för frågor som rör yrkeshögskolan i Sverige och verka för att utbildningarna tillgodoser arbetslivets behov av kompetens.

Yrkeshögskolan är en eftergymnasial och CSN-berättigad yrkesutbildning, som drivs i nära samarbete med företag och andra arbetsgivare. En fjärdedel av utbildningen är praktik.

Utöver detta ansvarar myndigheten även för Konst och kulturutbildningar och Tolkutbildningar inom folkbildningen. Myndigheten utövar tillsyn på de utbildningsformer och utbildningar som ligger inom vårt ansvarsområde, och hanterar synpunkter och klagomål på utbildningar.

Vi är också ansvariga för Sveriges kvalifikationsramverk, SeQF, ett sätt att synliggöra allt lärande för att öka matchningen på arbetsmarknaden.

Kontakter

Johan Lindahl

Presskontakt Pressansvarig 070 - 95 33 373

Relaterat innehåll