Pressmeddelande -

Nya YH-kurser efter beslut i riksdagen

För två veckor sedan fattade riksdagen beslut om vårändringsbudgeten och ett tillskott på 70 mnkr till yrkeshögskolan för innevarande budgetår. Det har gett Myndigheten för yrkeshögskolan möjligheten att nu bevilja ytterligare 241 kurser, vilket motsvarar närmare 8000 studerandeplatser.

Kurser är kortare YH-utbildningar som passar dig som redan är yrkesverksam och vill fylla på med mer kompetens eller är i behov av omställning. Kurser är upp till 99 YH-poäng, vilket motsvarar ett halvårs studier på heltid. Många går på distans och/eller deltid så att du kan arbeta samtidigt som du studerar. Utbudet av kurser inom yrkeshögskolan är framtaget i syfte att bistå arbetslivet med den kompetens som krävs för framtidens utmaningar.

Extra medel till fler kurser

I årets ansökan om att bedriva kurser inom yrkeshögskolan inkom totalt 521 ansökningar till myndigheten. I maj beviljades 139 av ansökningarna och idag har ytterligare 241 ansökningar beviljats. Det innebär att endast 141 av 521 ansökningar avslagits och att lite mer än sju av tio inkomna ansökningar har beviljats i årets ansökan.

- Det här är en välkommen satsning som skapar förbättrade möjligheter till kompetensutveckling och livslångt lärande med fokus på digitalisering och klimatomställning under 2023. Vi ser att yrkeshögskolan har potential att växa och det här är ett steg i rätt riktning, säger Myndigheten för yrkeshögskolans generaldirektör Thomas Persson.

Brett utbud av kurser

Yrkeshögskolan erbjuder kurser inom yrkeshögskolans samtliga utbildningsområden och bidrar därmed till kompetensutvecklingen inom ett trettiotal branscher. Det område som nu beviljas flest kurser är Ekonomi, administration och försäljning som med dagens beslut får ett tillskott av 66 kurser och 2333 studerandeplatser. Ett par av de beviljade kurserna är E-handelsplattformar och betallösningar och Digital Marketing Specialist.

Näst mest beviljade ansökningar har Hälso- och sjukvård samt socialt arbete som får 44 nya kurser motsvarande 1640 studerandeplatser. Psykisk ohälsa, suicid och suicidprevention är en av de nya kurser som beviljats.

Kurser med start och avslut i år

Eftersom det tillskott av medel riksdagen beslutat om avser 2023 ska de nu beviljade kurserna påbörjas och avslutas i år. Den tillfälliga satsningen påverkar inte antalet platser på yrkeshögskolan för kommande år.

Johan Lindahl, pressansvarig, 070 - 953 33 73

Relaterade länkar

Ämnen

  • Arbetsliv

Detta är Myndigheten för yrkeshögskolan:
Myndigheten för yrkeshögskolan bidrar till att försörja arbetslivet med rätt kompetens i rätt tid. Vårt huvuduppdrag är att ansvara för frågor som rör yrkeshögskolan i Sverige och verka för att utbildningarna tillgodoser arbetslivets behov av kompetens.

Yrkeshögskolan är en eftergymnasial och CSN-berättigad yrkesutbildning, som drivs i nära samarbete med företag och andra arbetsgivare. En fjärdedel av utbildningen är praktik.

Utöver detta ansvarar myndigheten även för Konst och kulturutbildningar och Tolkutbildningar inom folkbildningen. Myndigheten utövar tillsyn på de utbildningsformer och utbildningar som ligger inom vårt ansvarsområde, och hanterar synpunkter och klagomål på utbildningar.

Vi är också ansvariga för Sveriges kvalifikationsramverk, SeQF, ett sätt att synliggöra allt lärande för att öka matchningen på arbetsmarknaden.

Kontakter

Johan Lindahl

Presskontakt Pressansvarig 070 - 95 33 373

Relaterat innehåll

Stort utbud av YH-utbildningar för den som söker det nya omställningsstudiestödet

Tack vare det nya omställningsstudiestödet går det nu att få upp till 80 procent av lönen i bidrag för den som vill studera. I dagsläget finns 140 ettåriga YH-program och ännu fler korta YH-kurser som går att kombinera med det nya studiestödet. ”YH är ett mycket bra alternativ för den som behöver kompetensutveckling eller vill karriärväxla.”, säger Jessica Sjönell analytiker på MYH.