Pressmeddelande -

Studerande väljer YH för att byta yrke

Viljan att byta yrke är den vanligaste anledningen för studier på yrkeshögskolan visar en ny rapport från Statistiska Centralbyrån (SCB). ”Yrkeshögskolan erbjuder korta utbildningar som leder till jobb. Därför är det ett bra alternativ för den som vill karriärväxla”, säger Myndigheten för yrkeshögskolans generaldirektör Thomas Persson.

Tidigare undersökningar har visat att YH-studerande har lätt att få jobb efter examen. Enligt de senaste siffrorna får 91 procent jobb inom ett år efter examen. Nu presenterar SCB nya siffror som visar skälen bakom de studerandes utbildningsval.

Mer än hälften (52 procent) av de tillfrågade uppgav byte av yrke som den främsta anledningen till att de valt att studera på en YH-utbildning. Att byta yrke var det främsta skälet till studier oavsett tidigare utbildningsnivå, även om det var något högre andel för dem med eftergymnasial utbildning. Högst andel var det för kvinnor med eftergymnasial utbildning.

- Det här bekräftar den bild vi har av varför de studerande väljer yrkeshögskolan. Utbildningsformen erbjuder program skräddarsydda utifrån behoven på arbetsmarknaden och passar perfekt för den som vill göra en snabb karriärväxling, säger Myndigheten för yrkeshögskolans generaldirektör Thomas Persson.

Utrikes födda valde studier för att få ett arbete

En av fem som examineras från en YH-utbildning är utrikes född. Av de utrikes födda var det 23 procent som svarade att de valde en YH-utbildning för att de var arbetslösa, men ville förbättra sina möjligheter på arbetsmarknaden. Motsvarande siffra för inrikes födda var 12 procent.

Rapporten bygger på resultatet i den årliga sysselsättningsundersökningen och frågan Vilket eller vilka var skälen till att du valde att studera på YH? Undersökningen handlar om dem som tog examen från ett yrkeshögskoleprogram 2021. De examinerade har under hösten 2022 svarat på en enkät med frågor om hur inträdet på arbetsmarknaden har fungerat och hur deras situation på arbetsmarknaden såg ut under hösten 2022.


Anledningar att läsa en YH-utbildning

Totalt

Kvinnor

Män

Annan orsak

6

7

6

Få kontakt med arbetsgivare

10

9

11

Arbeslös/förbättra möjligheter på arbetsmarknad

14

13

17

Vidareutbildning inom yrket

21

20

23

Läsa en praktisk utbildning

22

21

22

Ta nästa steg i karriären

30

26

35

Arbete/förbättra möjligheter på arbetsmarknad

33

30

36

Byta yrke

52

55

47


Relaterade länkar

Ämnen

  • Arbetsliv

Detta är Myndigheten för yrkeshögskolan:
Myndigheten för yrkeshögskolan bidrar till att försörja arbetslivet med rätt kompetens i rätt tid. Vårt huvuduppdrag är att ansvara för frågor som rör yrkeshögskolan i Sverige och verka för att utbildningarna tillgodoser arbetslivets behov av kompetens.

Yrkeshögskolan är en eftergymnasial och CSN-berättigad yrkesutbildning, som drivs i nära samarbete med företag och andra arbetsgivare. En fjärdedel av utbildningen är praktik.

Utöver detta ansvarar myndigheten även för Konst och kulturutbildningar och Tolkutbildningar inom folkbildningen. Myndigheten utövar tillsyn på de utbildningsformer och utbildningar som ligger inom vårt ansvarsområde, och hanterar synpunkter och klagomål på utbildningar.

Vi är också ansvariga för Sveriges kvalifikationsramverk, SeQF, ett sätt att synliggöra allt lärande för att öka matchningen på arbetsmarknaden.

Kontakter

Johan Lindahl

Presskontakt Pressansvarig 070 - 95 33 373

Relaterat innehåll