Pressmeddelande -

Platser kvar på många av höstens YH-utbildningar

För den som vill studera i höst men ännu inte sökt någon utbildning är valmöjligheterna ändå många. Det går nämligen fortfarande att söka till fler än 400 program inom yrkeshögskolan, var av 150 på distans.

Yrkeshögskolan har byggts ut kraftigt under de senaste åren och antalet utbildningsplatser har fördubblats sedan 2014. Samtidigt har intresset för utbildningsformen ökat och konkurrensen om platserna är på de populäraste utbildningarna fortsatt hård. En av orsakerna till den växande populariteten är att yrkeshögskolans korta utbildningar i hög utsträckning leder till anställning efter examen. Enligt de senaste siffrorna från SCB får 91 procent av de studerande jobb inom ett år.

- Yrkeshögskolan erbjuder korta utbildningar som leder till jobb. Det är en av de främsta orsakerna till att utbildningsformen blivit så populär. Men utbildningsformen rymmer också en del mindre kända yrkesroller som har svårt att rekrytera studerande, säger Johan Lindahl, pressansvarig på Myndigheten för yrkeshögskolan.

Utbildningar inom många områden
Ett av de utbildningsområden som, trots stark efterfrågan på arbetsmarknaden, har svårt att locka studerande är Teknik och tillverkning. Därför är ansökan fortfarande öppen till 122 av yrkeshögskolans utbildningar inom området, t.ex. distributionselektriker, vindkrafttekniker, kyl- och värmepumpstekniker och underhållsingenjör.

- Antalet sökande till yrkeshögskolans teknikutbildningar har dubblerats de senaste fem åren, men den starka efterfrågan på arbetsmarknaden och yrkeshögskolans expansion gör att det ändå är svårt för en del yrkeshögskolor att hitta tillräckligt många studerande, säger Johan Lindahl.

Ett annat utbildningsområde med många sökbara utbildningar är Hälso- och sjukvård. Där finns det platser kvar på flera utbildningar till specialistundersköterska och stödpedagog.

Utbildning var du än bor
Mer än en tredjedel av de utbildningar som fortfarande håller ansökan öppen ges på distans och går att läsa oavsett var i landet du bor. Några av de 150 distansutbildningarna som erbjuds är byggnadsingenjör, mjukvaruutvecklare och teknikinformatör.

- Yrkeshögskolans platsbundna utbildningar har en bra spridning i landet. Möjligheterna att studera oavsett var i landet du bor förstärks ytterligare av att en stor del av utbildningarna erbjuds på distans, säger Johan Lindahl.

Den region som har flest platsbundna utbildningar med öppen ansökan är Västra Götaland, 75 st. Där kan den med rätt behörighet fortfarande komma in på en YH-utbildning för att läsa till exempelvis konditor, frontend-utvecklare eller IT-säkerhetsutvecklare.


YH-program med platser kvar (öppen för sen anmälan) per utbildningsområde

Teknik och tillverkning

Samhällsbyggnad

Data/IT

Ekonomi och administration

Hotell, restaurang och turism

Hälso- och sjukvård, samt socialt arbete

Djurvård, lantbruk, skog och trädgård

Kultur, media och design

Transport

Journalistik och information

Säkerhetstjänster

YH-program med platser kvar (öppen för sen anmälan) per län

Västra Götalands län

Skåne

Jönköping

Stockholm

Östergötland

Kronoberg

Dalarna

Örebro

Gävleborg

Jämtland

Västerbotten

Västernorrland

Södermanland

Uppsala

Blekinge

Kalmar

Norrbotten

Västmanland

Gotland

Halland

Värmland

Relaterade länkar

Ämnen

  • Vuxenutbildning

Detta är Myndigheten för yrkeshögskolan:
Myndigheten för yrkeshögskolan bidrar till att försörja arbetslivet med rätt kompetens i rätt tid. Vårt huvuduppdrag är att ansvara för frågor som rör yrkeshögskolan i Sverige och verka för att utbildningarna tillgodoser arbetslivets behov av kompetens.

Yrkeshögskolan är en eftergymnasial och CSN-berättigad yrkesutbildning, som drivs i nära samarbete med företag och andra arbetsgivare. En fjärdedel av utbildningen är praktik.

Utöver detta ansvarar myndigheten även för Konst och kulturutbildningar och Tolkutbildningar inom folkbildningen. Myndigheten utövar tillsyn på de utbildningsformer och utbildningar som ligger inom vårt ansvarsområde, och hanterar synpunkter och klagomål på utbildningar.

Vi är också ansvariga för Sveriges kvalifikationsramverk, SeQF, ett sätt att synliggöra allt lärande för att öka matchningen på arbetsmarknaden.

Kontakter

Johan Lindahl

Presskontakt Pressansvarig 070 - 95 33 373

Relaterat innehåll