Gå direkt till innehåll
2018 års upplaga av Delaktighetsdagen äger rum i Norrköping.
2018 års upplaga av Delaktighetsdagen äger rum i Norrköping.

Delaktighetsdagen 2018

Tid 05 December 2018 09:15 – 16:20

Plats Louis de Geer Konsert & Kongress, Norrköping

Den 5 december arrangerar Myndigheten för delaktighet en dag för inspiration, nätverkande och kunskap. Utgångspunkten för dagen är FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Årets konferens äger rum i Norrköping.

Mer om Delaktighetsdagen 2018

Ämnen

Taggar

Regioner


Myndigheten för delaktighet är en kunskapsmyndighet som arbetar inom funktionshinderområdet. Vi arbetar för att alla, oavsett funktionsförmåga, ska kunna vara fullt delaktiga i samhället.

Vi driver på utvecklingen, följer upp funktionshinderpolitiken och sprider kunskap inom området med FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som grund.

Vårt uppdrag är att verka för att funktionshinderspolitiken får genomslag i hela samhället.

Presskontakt

Camilla Arvenberg

Camilla Arvenberg

Presskontakt Pressansvarig 073 699 73 57