Gå direkt till innehåll
Västerås station. Foto: Pia Nordlander
Västerås station. Foto: Pia Nordlander

Frukostmöte: Nya möjligheter med ökad tillgänglighet

Tid 16 Oktober 2019 08:30 – 09:30

Plats Myndigheten för delaktighet, Sturegatan 3 i Sundbyberg

Hur kan vi bli bättre på att upptäcka och åtgärda brister i tillgänglighet? Att se till att tillgängligheten är bra underlättar för många att kunna ta del av samhället de lever i. Inom kollektivtrafiken kan det betyda att fler kommer ut och kan resa dit de vill med buss eller tåg. Välkomna på frukostmöte den 16 oktober om framgångsrikt tillgänglighetsarbete.

- De svåraste hindren i kollektivtrafiken för resenären är ofta andra än de vi kanske tror. Information och kommunikation vid trafikstörningar kan exempelvis vara mer avgörande än hur en busskur är utformad, säger Tom Andersson, utredare på myndigheten Trafikanalys.

Den 16 oktober klockan 8.30-9.30 presenterar han en lägesbild av arbetet för en tillgänglig kollektivtrafik. Han ger tips om metoder för att utvärdera tillgängligheten och berättar hur människors resvanor påverkas när de är nöjda med tillgängligheten. I dagarna presenterar Trafikanalys sin uppföljning av kollektivtrafikens tillgänglighet och användbarhet för personer med funktionsnedsättning. Läs mer här.

Vid frukostmötet medverkar även Ditte Kahlström Jansson från Storstockholms Lokaltrafik, SL.

Frukostmötet är kostnadsfritt och riktar sig till anställda i myndigheter, regioner och kommuner samt funktionshindersorganisationer. Antalet platser är begränsat, så anmäl dig snart för att säkra din plats. Sista dag för anmälan är den 14 oktober.

Kaffe och smörgås serveras från klockan 8.

Seminariet kommer att webbsändas.

Har du frågor så kontakta Ewa Preston, ewa.preston@mfd.se

Ämnen

Taggar

Regioner


Myndigheten för delaktighet är en kunskapsmyndighet som arbetar inom funktionshinderområdet. Vi arbetar för att alla, oavsett funktionsförmåga, ska kunna vara fullt delaktiga i samhället.

Vi driver på utvecklingen, följer upp funktionshinderpolitiken och sprider kunskap inom området med FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som grund.

Vårt uppdrag är att verka för att funktionshinderspolitiken får genomslag i hela samhället.

Presskontakt

Camilla Arvenberg

Camilla Arvenberg

Presskontakt Pressansvarig 073 699 73 57