Gå direkt till innehåll
Både hur en text är skriven och hur den är formgiven påverkar hur lätt den är att läsa och förstå. Foto: Pia Nordlander
Både hur en text är skriven och hur den är formgiven påverkar hur lätt den är att läsa och förstå. Foto: Pia Nordlander

Frukostmöte: Skriv så man begriper

Tid 13 November 2019 08:30 – 09:30

Plats Myndigheten för delaktighet, Sturegatan 3 i Sundbyberg

Vad är det som gör en text enkel att läsa? Hur blir den enkel att förstå? Den 13 november hålls ett frukostmöte hos Myndigheten för delaktighet om projektet Begriplig text. På seminariet får du tips, kunskap och bättre förståelse för varför alla inte förstår det du skriver.

Projektet Begriplig text gick nyligen i mål efter att ha pågått i tre år. Målgruppen är journalister, författare, informatörer, formgivare och andra som är inblandade i produktion av text och information.

- Vi vänder oss till alla, men kanske framför allt till de som arbetar med texter som är särskilt riktade till personer med kognitiva svårigheter, säger Ester Hedberg, huvudprojektledare.

Tillsammans med Stefan Johansson från Begripsam kommer hon till MFD för att berätta om vad som är begripligt och varför. Kunskapen bygger bland annat på erfarenheter hos personer med lässvårigheter. Även sakkunniga, forskare och textproducenter har bidragit med analys i arbetet.

Frukostmötet är kostnadsfritt och riktar sig till anställda i myndigheter, regioner och kommuner samt funktionshindersorganisationer. Antalet platser är begränsat, anmäl dig snarast för att säkra en plats. Sista dag för anmälan är den 11 november.

Kaffe och smörgås serveras från klockan 8.

Seminariet kommer att webbsändas.

Har du frågor så kontakta Ewa Preston, ewa.preston@mfd.se

Ämnen

Taggar

Regioner


Myndigheten för delaktighet är en kunskapsmyndighet som arbetar inom funktionshinderområdet. Vi arbetar för att alla, oavsett funktionsförmåga, ska kunna vara fullt delaktiga i samhället.

Vi driver på utvecklingen, följer upp funktionshinderpolitiken och sprider kunskap inom området med FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som grund.

Vårt uppdrag är att verka för att funktionshinderspolitiken får genomslag i hela samhället.

Presskontakt

Camilla Arvenberg

Camilla Arvenberg

Presskontakt Pressansvarig 073 699 73 57