Skip to main content

Karlskrona värd för konferens om välfärdsteknik

Nyhet   •   Nov 21, 2017 16:22 CET

Möten över videolänk är ett av många exempel på digital teknik som kan förenkla ett självständigt liv för personer med funktionsnedsättning. Illustration: Åsa Klingberg.

Digital teknik bidrar till att personer med funktionsnedsättning blir mer delaktiga i samhället och kan leva ett självständigt, aktivt och tryggt liv. Den 23 november genomför Myndigheten för delaktighet en konferens i Karlskrona om hur tekniken kan användas i det dagliga livet. Karlskronas kommundirektör Carl-Martin Lanér är först ut bland talarna.

- Införandet av välfärdsteknik går väldigt olika snabbt på olika håll i Sverige. Karlskrona är en kommun som arbetar aktivt med de här frågorna och har kommit långt på mycket kort tid. Därför tycker vi att det är naturligt att lägga en av våra fem konferenser här, säger Mille Salomaa-Lindström, utredare på Myndigheten för delaktighet.

Att använda digital teknik i kommunens verksamheter skapar många nya möjligheter för personer med funktionsnedsättning i alla åldrar. För kommunen är det ofta även ekonomiskt gynnsamt. Hur stora vinsterna kan bli exempelvis inom hemtjänsten kan beräknas i den så kallade Välfärdsteknologisnurran. Men det finns också utmaningar.

- Somliga kommuner och verksamheter upplever hinder på vägen. Det kan handla om juridik, hur man upphandlar, etiska frågor eller att man helt enkelt inte vet vilken teknik som finns eller hur den ska användas.

För att fylla de kunskapsluckor som visat sig finnas bidrar Socialstyrelsen, Sveriges Kommuner och Landsting, Upphandlingsmyndigheten och Swedish Standards Institute med varsin programpunkt under konferensen. Dessutom berättar representanter för Karlskrona kommun om arbetet med utvecklingsprogrammet Det Smarta Karlskrona som syftar till att utveckla kommunens servicegrad och leveranseffektivitet med stöd av digitalisering.

- Ungefär 80 personer har anmält sig till konferensen, varav många är kommunala enhetschefer med stort ansvar för verksamhetsutvecklingen. Att vi får möjlighet att förmedla de här kunskaperna till så strategiskt viktiga personer är väldigt glädjande och hoppingivande, säger Mille Salomaa-Lindström.

Här hittar du programmet.