Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Brister i tillgängligheten vid valen 2014

Både vid EU-valet i maj och vid de nationella valen i september fanns brister i tillgängligheten som ställer till det för många personer med funktionsnedsättning. Dålig ljudmiljö, valsedlarnas utformning, höga trösklar och otydliga skyltar är några exempel på bristande tillgänglighet i samband med de val som ägde rum under året, både för dem som röstade på valdagen och de som förtidsröstade. Det visar en ny rapport som Myndigheten för delaktighet släpper idag.

I en enkät, som cirka 1 200 personer med funktionsnedsättning har svarat på, uppger en av tre väljare att de upplevde brister i tillgängligheten vid de nationella valen i september. Nästan var femte hade svårt att överhuvudtaget komma in i vallokalen och drygt var femte hade svårt att ta sig runt i lokalerna.

Vid EU-valet gjorde tillgänglighetskonsulter stickprov i 177 val- och röstningslokaler. I var femte lokal var valsedlarna dåligt placerade vilket gör att de är svåra att nå för många personer med nedsatt rörelseförmåga. För personer med nedsatt syn saknades till exempel kontrastmarkeringar i trappor och det fanns brister i ljusförhållanden. Endast i 38 procent av lokalerna hade personalen avråtts från att bära parfym, vilket drabbar personer med allergi.

­-Det återstår en hel del att göra innan alla kan rösta på lika villkor. Många av bristerna är både enkla och billiga att åtgärda. Som det nu ser ut kommer regeringen inom kort att utlysa ett extra val till 22 mars, vilket ger en ny chans att göra förbättringar i tillgängligheten, säger Nina Lindqvist, chef för uppföljning och analys på Myndigheten för delaktighet.

Rapporten Val på lika villkor?

http://www.mfd.se/stod-och-verktyg/publikationer/rapporter/rapporter-2014/val-pa-lika-villkor/

Kontakt

Magnus Lagercrantz
Tel: 08-600 84 20
e-post: magnus.lagercrantz@mfd.se

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Myndigheten för delaktighet arbetar för att alla, oavsett funktionsförmåga, ska kunna vara delaktiga i samhället. 

Kontakter

Presskontakt

Presskontakt 08-600 84 80

När delaktighet blir verklighet

Myndigheten för delaktighet arbetar främjande med funktionshinderspolitiken och guidar samhällets aktörer. Myndigheten följer utvecklingen inom olika samhällsområden och erbjuder stöd för genomförande och utveckling av verksamheter. Detta gör vi i nära samverkan med aktörerna och utifrån kunskap hos personer med egen erfarenhet av funktionsnedsättning.

Myndigheten för delaktighet
Besöksadress: Sturegatan 3
172 31 Sundbyberg
Sweden