Gå direkt till innehåll
Att bygga bussar som niger gör det lättare för alla, oavsett funktionsförmåga, att kliva på och av - ett resultat av att ha beaktat principen om universell utformning.
Att bygga bussar som niger gör det lättare för alla, oavsett funktionsförmåga, att kliva på och av - ett resultat av att ha beaktat principen om universell utformning.

Pressmeddelande -

Ny film: så utformas ett samhälle för alla

Att tänka rätt från början när produkter och tjänster ska utvecklas bidrar till att utforma samhället för så många som möjligt, oavsett deras funktionsförmåga. Men hur tänker man rätt? En ny film från Myndigheten för delaktighet förklarar vad universell utformning är och hur det kan bidra till ett samhälle med mångfald som grund.

Universell utformning handlar om att ta hänsyn till att människor har olika behov och förutsättningar. Det kan tyckas självklart att produkter, miljöer, program och tjänster ska kunna användas av så många som möjligt, utan behov av anpassning eller specialutformning. Ändå är universell utformning inget självklart begrepp i samhället.
- Hur skapar man någonting som verkligen fungerar för alla? Det är en utmaning som ofta kräver att man tänker på ett nytt sätt, exempelvis när kommuner och landsting ska göra stora upphandlingar, säger Magnus Lagercrantz, verksamhetssamordnare på Myndigheten för delaktighet.
Begreppet universell utformning är centralt i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Principen om universell utformning är också ett utpekat arbetssätt i inriktningen för funktionshinderspolitiken som riksdagen har beslutat om.
För att öka kunskapen om begreppet har Myndigheten för delaktighet låtit göra en kort film som förklarar innebörden.
- Målet med filmen är framför allt att bidra till ett tankesätt: Vem utformar vi det här för och vem exkluderar vi? Genom att tänka rätt från början blir det bättre för alla, säger Magnus Lagercrantz.

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar


Myndigheten för delaktighet är en kunskapsmyndighet som arbetar inom funktionshinderområdet. Vi arbetar för att alla, oavsett funktionsförmåga, ska kunna vara fullt delaktiga i samhället.

Vi driver på utvecklingen, följer upp funktionshinderpolitiken och sprider kunskap inom området med FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som grund.

Vårt uppdrag är att verka för att funktionshinderspolitiken får genomslag i hela samhället.

Presskontakt

Camilla Arvenberg

Camilla Arvenberg

Presskontakt Pressansvarig 073 699 73 57