Skip to main content

Vilket ansvar har Facebook och Google för spridningen av fake news?

Blogginlägg   •   Nov 20, 2017 16:36 CET

Fake news och propaganda har alltid varit en del av det politiska spelet, men på grund av Facebook och Google har omfattningen och spridningen ökat lavinartat och det är svårare än någonsin att undvika problemet. Vad får fake news för effekt på nyhetsrapporteringen, och för vårt förtroende för medierna som den tredje statsmakten?

En ny undersökning från 2017 visar att hälften av de svenska journalisterna oroar sig för att traditionella nyhetsmedier inte längre är trovärdiga källor.

Sociala medier har som konstaterat en stor del i den snabba spridningen av fake news och utan ansvariga utgivare blir det svårt att veta vem som ska stå till svars. Men vart går gränsen? Vilken ansvar har Facebook och Google för spridningen av falska nyheter och fabricerat innehåll? Vårt moderna informationssamhälle med nyheter 24 timmar om dygnet och medborgarjournalistik utmanar verkligen gränserna för ansvarstagande.

Är det ett långsiktigt problem?

Enligt den senaste journalistundersökningen uppger fler än hälften av journalisterna att de tror fake news är ett långsiktigt problem, och nästintill omöjligt att lösa. Man är också eniga kring att sociala medier är en stor bidragande faktor till att sprida falska nyheter.

En del av problemet består av att det är så svårt att få falska inlägg bortplockade från plattformarna. Till exempel, om man som nyhetsförmedlare upptäcker faktafel i en artikel som också publicerats på sociala medier kan den ha delats tusentals gånger innan den plockas ner. Orginalinlägget kan tas bort, men alla delningar ligger kvar med användarnas kommentarer och tolkningar av det falska materialet.

Hur kan man då bekämpa fake news på sociala medier?

Reuters Institute släppte precis en undersökning som visar att fler än tre fjärdedelar anser att Facebook och Google är dåliga på att sortera ut och plocka bort falska inlägg. Som svar på detta har Facebook nyligen gått ut och sagt att man framöver kommer lägga mer krut på hanteringen av fake news och man lanserar en funktion för ‘relaterade nyheter’. Tanken är att man kan länka till ytterligare artiklar som antingen bekräftar informationen, eller som ifrågasätter den.

Facebook och Google har senaste året fått massiv kritik för algoritmerna och den filterbubblan som uppstår. Eftersom det är algoritmen som helt och håller styr innehållet som presenteras för användarna argumenterar man för att dessa globala jättar har alldeles för mycket inflytande på människors åsikter och tankar.

Har Facebook och Google för mycket makt?

Fler än 70% av de tillfrågade journalisterna i vår årliga journalistundersökning anser att Facebook sitter på alltför mycket makt. Mer än hälften av alla människor använder sociala medier som nyhetskälla och för människor mellan 18 till 24 uppger 28% att det är deras primära nyhetskälla.

Den stora delen nyheter vi idag tar till oss kommer från våra flöden, snarare än att vi går in på specifika nyhetsförmedlare. Det innebär att både Google och Facebook har en otrolig makt när det kommer till människors världsbild just för att den påverkas så mycket av de nyheter och innehåll som vi konsumerar. Å andra sidan upplever yngre kommunikatörer inte de sociala jättarna som lika stort hot, vilket indikerar ett generationsskifte och som digital native är man van vid dessa spelregler.

Hur kan journalister återskapa mediernas förtroende?

Vad kan vi då göra för att återskapa förtroendet för nyhetsmedierna? Det finns en hel del saker som går att göra, och första steget är att verkligen förstå dagens medielandskap och dess utmaningar. Först då man man som journalist eller kommunikatör möta mottagarna på ett vettigt och trovärdigt sätt. Transparens, relevans och trovärdighet har aldrig varit viktigare.

Ta del av alla insikter genom att ladda ner årets upplaga av journalistundersökningen

Källor
Reuters Institue Digital News Report, 2017
Social media 'outstrips TV' as news source for young people
Navigating Change, 2017

Foto: Kevin via Unsplash

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy