Gå direkt till innehåll

Nyhetsarkiv

Ny rapport: Stigande kostnader och minskat sparande samtidigt som intäkterna ökar hos bostadsrättsföreningar

Ny rapport: Stigande kostnader och minskat sparande samtidigt som intäkterna ökar hos bostadsrättsföreningar

Nabo presenterar en ny ekonomisk analys av bostadsrättsföreningars utveckling mellan 2022 och 2023. Analysen visar på en svår ekonomisk situation med minskat sparande, ökade kostnader och ökade intäkter för föreningarna. Analysen visar bland annat att Brf:ers sparande har minskat med 13% från 2022 medan intäkterna ökat med 9%. Huvudorsaken till kostnadsökningarna var de kraftigt stigande räntekost

Höjda årsavgifter men lägre sparande – ny analys av bostadsrättsföreningars obligatoriska nyckeltal

Höjda årsavgifter men lägre sparande – ny analys av bostadsrättsföreningars obligatoriska nyckeltal

En ny analys av Nabo går igenom de nya obligatoriska nyckeltalen för bostadsrättsföreningar som införts under nya årsredovisningslagen. Analysen av de nya nyckeltalen visar det ekonomiska läget för svenska bostadsrättsföreningar. Årsavgifterna har ökat medan sparandet har minskat, framförallt beroende på ökade räntekostnader. Knappt 20% av bostadsrättsföreningarna har ett negativt sparande 2023.

Från vänster Arben Latifi, chef för Teknisk förvaltning; Christina Fregne, chef för Juridisk rådgivning och Cipi Juguvic, chef för ekonomisk förvaltning

Nabo stärker sin närvaro i Malmö genom att tillsätta ny ledartrio

Fastighetsförvaltaren Nabo intensifierar sitt engagemang i Malmö genom att tillsätta nya chefer inom ekonomisk, teknisk och juridisk förvaltning. Lågkonjunktur, inflation och högre krav på bland annat rapportering skapar en utmanande situation för bostadsrättsföreningarna i Malmö. Något som också kräver mer av fastighetsförvaltarna som ska hjälpa stadens över 1000 bostadsrättsföreningar.
Bosta

Bostadsrättsföreningar avgiftshöjningar inför 2024 inte tillräckliga

Bostadsrättsföreningar avgiftshöjningar inför 2024 inte tillräckliga

Bostadsrättsföreningar höjer sina avgifter i genomsnitt med 11 procent mellan december 2023 och januari 2024. Under årsskiftet 22/23 ökade avgifterna med 10 procent. Det visar en ny analys av Nabo som analyserat aviseringen från 2200 bostadsrättföreningar. Många Brf:er har också höjt sina avgifter under året för att möta höjda kostnader. Höjningarna är däremot inte tillräckliga för att klara av de

Räntekostnaden för bostadsrättsföreningar kan tredubblas till 2024

Räntekostnaden för bostadsrättsföreningar kan tredubblas till 2024

En ny analys av 2500 bostadsrättsföreningars låneprofiler visar att 60 procent av föreningarna är exponerade för det rådande ränteläget. Detta då många har valt kortare bindningstider i avvaktan på ränteutvecklingen. I analysen framgår även att 39 procent av bostadsrättsföreningars lån har räntesats under 2 procent fram till åtminstone 2024. Räntekostnaderna beräknas dock tredubblas till 2024, vil

Tre gånger fler avgiftshöjningar bland bostadsrättsföreningar

Tre gånger fler avgiftshöjningar bland bostadsrättsföreningar

En ny analys från Nabo bland 2300 bostadsrättsföreningar visar att 30 procent har höjt sina avgifter mellan 1 februari och sista juli 2023. Den genomsnittliga höjningen var 11,7 procent. Samma period förra året höjde endast 10 procent av föreningarna sina avgifter och då med i snitt 4,9 procent.
De flesta bostadsrättsföreningar brukar höja sina avgifter den 1 januari men det är tydligt att all

Hälften av bostadsrättsföreningar har sökt och fått elstöd

Hälften av bostadsrättsföreningar har sökt och fått elstöd

Med fem dagar kvar till sista dag att ansöka om elstöd har 52 procent av bostadsrättsföreningar ansökt och fått elstöd. I genomsnitt har föreningarna fått 54 800 kronor utbetalt. Sedan den 30 maj har bostadsrättsföreningar kunnat ansöka om elstöd och fönstret är öppet fram till och med den 25 september. Många föreningar har det tufft ekonomiskt på grund av högre räntor, underhållskostnader och elp

Nabo tillsätter Mattias Hellstrand som ny affärsområdeschef för ekonomisk förvaltning

Nabo tillsätter Mattias Hellstrand som ny affärsområdeschef för ekonomisk förvaltning

Mattias Hellstrand blir ny affärsområdeschef för ekonomisk förvaltning på Nabo. Han kommer närmast från Nabos moderbolag Odevo där han hade rollen som Strategy & Value Creation Director med Sverige som fokusområde.
Inom ekonomisk förvaltning tar Nabo hand om all ekonomi, redovisning, finans och skattefrågor åt bostadsrättsföreningar. I en mer komplex värld med större krav på redovisning oc

Sparande bland bostadsrättsföreningar alldeles för lågt – riskerar ökad skuldsättning, högre räntekostnader och eftersatt underhåll

Sparande bland bostadsrättsföreningar alldeles för lågt – riskerar ökad skuldsättning, högre räntekostnader och eftersatt underhåll

Bostadsrättsföreningars sparande är för lågt och riskerar deras långsiktiga ekonomi. I juni 2022 fattade riksdagen beslut om ändringar i bostadsrättslagen* som innebär krav på nya nyckeltal i årsredovisningen från 2023. Sparande per kvm och år är det intressantaste för att få en bild av föreningars långsiktiga ekonomi. Nabo har gjort en analys av nyckeltalet hos 2000 tusen bostadsrättsföreningar s

Nabos årliga bokslutsanalys: Bostadsrätters avgifter behöver höjas kraftigt framåt – sparandet minskar

Nabos årliga bokslutsanalys: Bostadsrätters avgifter behöver höjas kraftigt framåt – sparandet minskar

Nabo har genomfört en omfattande analys baserad på 2022 års färska bokslutssiffror från 2175 bostadsrättsföreningar. Resultatet visar att bostadsrättsföreningars kostnader ökat samtidigt som föreningarna minskat sitt sparande. Något som leder till behov av att höja sina avgifter avsevärt för att klara av nuvarande och kommande år med tuffa ekonomiska förutsättningar. Det svåra ekonomiska läget för

Visa mer

Nabo formar framtidens förvaltning och boendetjänster.

Nabo formar framtidens förvaltning och boendetjänster. Med den enda digitala plattformen specifikt utvecklad för bostadsrättsföreningar och flerbostadshus i kombination med engagerade experter så förenklas vardagen för kunderna.

Tjänsterna som erbjuds är inom ekonomisk förvaltning, teknisk förvaltning och juridik. Detta är allt från medlemsadministration och bokföring till fastighetsskötsel och långsiktig underhållsplanering av fastigheten så som stambyten, fasadrenovering, tak och balkonger. Vi hjälper också till med juridiska frågor inom bostads- och fastighetsjuridik vid till exempel tvister, hyresförhandlingar och andrahandsuthyrning.

Vår digitala plattform gör det enkelt för styrelser att ha koll på ekonomin och administrationen med allt samlat i mobilen eller datorn. Pärmar behövs inte längre utan all post och dokumentation sker helt digitalt.

Nabo har cirka 200 medarbetare i Stockholm, Malmö, Lund, Helsingborg, Göteborg, Uppsala och Söderhamn.

Nabo

Hammarbybacken 31
121 45 Johanneshov
Sverige