Gå direkt till innehåll
- Vi vet att Sverige behöver locka fler till lärarutbildningar. Kanske kan lärarassistenttjänster skapa intresse för skolans värld och att fler därmed få upp ögonen för hur givande läraryrket kan vara, säger Madleen Thyrén.
- Vi vet att Sverige behöver locka fler till lärarutbildningar. Kanske kan lärarassistenttjänster skapa intresse för skolans värld och att fler därmed få upp ögonen för hur givande läraryrket kan vara, säger Madleen Thyrén.

Pressmeddelande -

Lärarassistenter kan hjälpa att öka intresset för läraryrket

Lärarassistenter kan få en viktig roll i att stärka gruppen i klassrummen och kan bli en inkörsport till läraryrket. Det menar den före detta rektorn och numera utbildningschefen på yrkeshögskolan Nackademin, Madleen Thyrén.

Sju av tio lärare som lämnat yrket i förtid uppger att arbetsbelastning var det främsta skälet. Det råder redan idag personalbrist i både skola och förskola – en situation som kan bli än mer utmanande när så mycket som var åttonde lärare i Stockholm går i pension inom fem år.

Läsåret 2018/2019 hade drygt 3 000 personer i Sverige en tjänst som lärarassistent, vilket är en ökning på 20 procent från året innan. Men inte ens var tionde hade en pedagogisk högskoleexamen.

Regeringen har under 2019 satsat 475 mkr på lärarassistenttjänster, för att underlätta den höga arbetsbelastningen. Dessutom har 700 utbildningsplatser till lärarassistentutbildningar beviljats inom yrkeshögskolan mellan 2020 och 2022. Men långt ifrån alla kommuner har ansökt om bidrag och så mycket som 300 mkr riskerar nu att brinna inne. För kort deadline och att det varit svårt att möta kriterierna uppges som några av skälen.

Arbetsgivare vittnar om behov

Men hur ska Sverige lösa en kommande lärarkris och vilken roll ska lärarassistenter fylla i klassrummet? Madleen Thyrén är utbildningschef på yrkeshögskolan Nackademin i Stockholm, som har ansökt om att starta en lärarassistentutbildning nästa år. Hon understryker att lärarassistenter inte ska ersätta lärare men kan fylla flera viktiga funktioner.

- I de samtal vi haft med potentiella arbetsgivare framkommer en bild av att det behövs fler vuxna i klassrummet och en till person som bygger bra relation med barnen. Det kan handla om allt ifrån den sociala integrationsprocessen till att skapa gruppdynamik eller hantera konflikter, säger hon.

Madleen Thyrén menar att eleverna, genom lärarassistenter, får kontinuitet i klassrummet till skillnad från lärarvikarier som de ofta inte känner. Om läraren är sjuk en dag kan lärarassistenten starta upp klassen utan att störa gruppdynamiken.

En dedikerad roll i yrkeskåren

Jan Aili, verksamhetschef för förskolan i Sundbyberg och före detta rektor, menar dock att det först måste skapas utrymme för lärarassistenter i yrkeskåren. De ska inte ersätta speciallärare eller elevassistenter utan måste få en egen roll i skolan. Han ser kompetens inom grupputveckling som en potentiell nisch för framtida lärarassistenter.

- Vi måste ställa oss frågan hur läraryrket ser ut i framtiden? Det går inte att både vara bäst på sitt ämne, vara inspiratör och expert på att bygga grupper. Lärarassistenten är en pusselbit i detta och kan exempelvis jobba parallellt med läraren för att utveckla gruppen, säger Jan Aili.

Grupputveckling viktig del i rollen

Majoriteten av de drygt tio skolchefer som Madleen Thyrén talat med inför utformandet av deras utbildningsförslag har lyft upp fördelarna med att anställa lärarassistenter med pedagogisk utbildning. Jan Aili menar att personer med exempelvis socionombakgrund skulle kunna tillföra mycket när det gäller att skapa dynamik i klassrummet.

Några av kurserna som Nackademins utbildning kommer att innehålla, om skolan får den beviljad, är kommunikation och konflikthantering, webbaserade verktyg och den sociala integrationsprocessen i skolan för nyanlända barn och ungdomar. Madleen Thyren säger att det är viktigt att lärarassistenten kan hjälpa läraren att bygga trygga team. Dessutom tror hon att lärarassistentrollen kan bli en inkörsport för att vidareutbilda sig till lärare.

- Vi vet att Sverige behöver locka fler till lärarutbildningar. Kanske kan lärarassistenttjänster skapa intresse för skolans värld och att fler därmed få upp ögonen för hur givande läraryrket kan vara, avslutar hon.

Faktaruta Nackademins Lärarassistentutbildning:

Längd: 1,5 år (300 YH-poäng)
Veckor praktik: 16 veckor.
Exempel på kurser: IKT i skolan, pedagogik och ledarskap, gruppdynamik och social integration.

Källor:

CSB 20172
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/var-attonde-larare-i-lanet-snart-pensionar  https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/JoXA3m/svalt-intresse-for-stod-till-lararassistenter

Om Yrkeshögskolan

Yrkeshögskola är en utbildningsform för yrkesinriktade studier på hög nivå. Dess exakta roll varierar mellan olika länder. I Sverige, är yrkeshögskoleutbildning en eftergymnasial utbildningsform som kombinerar teoretiska studier med start arbetslivsanknytning. Utbildningsutbudet är avsett att matcha arbetslivets kompetensbehov.

För mer information, kontakta gärna:

Johanna Lyngarth,
PR-ansvarig på Nackademin
+46 (0) 736 823 466, johanna.lyngarth@nackademin.se

Ämnen

Kategorier

Regioner


Nackademin är ett utbildningsföretag som bedriver yrkeshögskole- och företagsutbildningar. Idag erbjuds 27 YH-utbildningar inom områden som design, kommunikation, hälsa, bygg och IT i samarbete med företag från branschen. 92 % av Nackademins studenter får jobb inom rätt yrke efter examen.

Kontakter

Lars Svärdling

Lars Svärdling

Presskontakt Marknadschef +46708809978
Lina Ingemyr

Lina Ingemyr

Presskontakt Marknadskoordinator PR och Kommunikation 0708581346 Nackademin

Nackademin - gör dig redo för jobb

Nackademin är ett utbildningsföretag som bedriver yrkeshögskole- och företagsutbildningar. Idag erbjuds 35 YH-utbildningar inom områden som design, kommunikation, vård & hälsa, bygg, IT, pedagogik, energi och elteknik i nära samarbete med företag från branschen. Totalt har Nackademin ca 2200 studenter och ca 40 anställda fördelade på verksamhetsområdena. Läs mer på www.nackademin.se.

Nackademin
Tomtebodavägen 3A
17165 Solna
Sweden